Wat leer je in deze richting?

De richting ‘Economische wetenschappen’ is een ‘Domeinoverschrijdende Doorstroomrichting’ (DOD, vroeger ASO)

Voor alle richtingen in Sint Dimpna Geel · College zijn volgende zaken belangrijk:

 • Een logisch vervolg op een vlot parcours in een richting van het 2e jaar met hoog abstractieniveau
 • Een voorbereiding op het verder studeren in het hoger onderwijs
 • Een brede algemene vorming
 • Nadruk op theorie met een variatie aan leeractiviteiten (lessen, projecten, excursies, onderzoekend leren, enz.)
 • Aandacht voor moderne talen
 • Verwerking van grotere hoeveelheden aan leerstof tegen een behoorlijk tempo
 • Geleidelijk zelf verantwoordelijk worden voor het leerproces

 

Je kiest voor een DOD-richting als je wenst verder te studeren. In vergelijking met DGD bereidt DOD voor op een bredere waaier aan richtingen in het hoger onderwijs.

In DOD zijn er algemeen vormende vakken die een basisvorming bieden, vakken met uitbreiding (bovenop de basisvorming) en richtingspecifieke vakken.

 • Geschiedenis, Nederlands, Engels en Frans zijn de vakken met uitbreiding, d.w.z. met extra inhouden en invalshoeken. Dat geldt ook voor de wetenschapsvakken: biologie, chemie en fysica. Dat alles dient om de keuze voor het verder studeren in de derde graad en het hoger onderwijs te ondersteunen. Daarom programmeren we ook het vak ICT en in het vierde jaar Duits.

 

 • Voor ‘Economische wetenschappen’ zijn economie en wiskunde richtingspecifieke vakken. Binnen economie is er aandacht voor de bedrijfswereld, de productie, de arbeidsmarkt, de boekhouding, enz.
  Je kan deze richting volgen met een pakket van 4 of van 5 uur wiskunde. Volg je het pakket met 4 uur wiskunde, dan is de wiskunde abstracter en uitgebreider dan in bv. bedrijfswetenschappen. Je krijgt dan een uurtje economie meer per week.
  In de variant met 5u wiskunde ligt de focus nog meer op inzicht en bewijsvoering

Voor wie is deze richting?

Leerlingen die in het tweede leerjaar A een A-attest behaald hebben, kunnen de richting ‘Economische wetenschappen’ aanvatten. Een belangrijke aanwijzing of dit een geschikte richting voor jou is, zijn behoorlijke tot goede resultaten voor vakken in de eerste graad die verwant zijn aan de richtingspecifieke vakken en aan de vakken met uitbreiding.

Interesse en goede resultaten voor wiskunde zijn voor ‘Economische wetenschappen 5’ een must.

Wat na deze opleiding?

In de derde graad kan er gekozen worden voor verschillende richtingen. In eerste instantie is Economie-Moderne Talen de logische vervolgrichting voor leerlingen die het pakket met 4 uur wiskunde volgden. Economie-wiskunde is de logische vervolgrichting voor de leerlingen die het pakket met 5 uur wiskunde volgden.

Daarnaast kan er eventueel overgeschakeld worden naar ‘Humane wetenschappen’, ‘Moderne talen-wetenschappen, ‘Moderne talen’, ‘Wetenschappen-wiskunde’ en ‘Wetenschappen-wiskunde 8’. Er zal dan voor bepaalde richtingsvakken bijgewerkt moeten worden. Ook andere finaliteiten (DGD, D/A) bieden mogelijkheden.

 

! De richting ‘Economische wetenschappen’ met 4 uur wiskunde wordt in het 4de jaar pas ingericht vanaf schooljaar 2025-2026.

! Totaal aantal lesuren per week: 32 (dit cijfer wordt foutief weergegeven in de tabel)

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Artistieke vorming AV 1 -
Biologie AV 1 1
Chemie AV 1 2
Duits AV - 1
Economie AV 5/4 5/4
Engels AV 2 2
Frans AV 4 4
Fysica AV 2 1
Geschiedenis AV 2 2
ICT AV 1 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 4/5 4/5
TOTAAL   23 23
Vergelijk vakken