Wat leer je in deze richting?

Economische wetenschappen is een Domeinoverschrijdende doorstroomrichting (DOD). Een DOD biedt je een brede, algemene vorming vanuit een eerder abstracte en theoretische benadering. Een hoge graad van zelfstandigheid en leerstof aan een behoorlijk tempo kunnen verwerken zijn een must. In een DOD worden moderne talen en geschiedenis op een hoger niveau aangeboden dan in richtingen die zich beperken tot de basisvorming. Een vlotte overgang naar een DOD in de derde graad en naar een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs wordt op die manier gegarandeerd. De ICT-vaardigheden komen aan bod in het vak ICT in het derde en vierde jaar, en worden ook verder toegepast in andere vakken.

Daarnaast heeft elke DOD een specifiek gedeelte met vakken die eigen zijn aan de studierichting. In Economische wetenschappen maak je uitgebreid kennis met heel wat economische begrippen. De richting Economische wetenschappen onderscheidt zich van andere DOD-studierichtingen door de vakken algemene economie en bedrijfswetenschappen. In het eerste vak leer je meer over de economische kringloop, gedrag van producent-consument, economische principes, marktwerking, internationale handel, enz. Binnen bedrijfswetenschappen is er aandacht voor ondernemingsvormen, boekhouden en marketing.
De wiskunde is abstracter en uitgebreider dan in richtingen met enkel basisvorming. Op die manier behoren richtingen in de 3de graad met een sterk pakket wiskunde nog tot de mogelijkheden.
Om een vlotte doorstroom te garanderen naar Economie-moderne talen in de derde graad voorzien we nog een uur Duits in het vierde jaar.

Voor wie is deze richting?

Als je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar van de eerste graad of een B-attest waarbij deze richting niet werd uitgesloten, kan je inschrijven.
Trekt de wereld van geld en handel je aan? Wil je je verdiepen in productie en consumptie? Ben je geïnteresseerd in de actualiteit en wil je deze grondig analyseren met een economische bril? Dan is deze richting echt iets voor jou!

Wat na deze opleiding?

De meest logische vervolgrichtingen na de tweede graad Economische wetenschappen zijn Economie-wiskunde (SMIK) en Economie-moderne talen (SDGC).
Daarnaast kan er in de derde graad nog altijd overgeschakeld worden naar Humane wetenschappen (SMIK), Moderne Talen-wetenschappen (SMIK) en Wetenschappen-wiskunde (SMIK), al zal er dan wel voor bepaalde richtingsvakken behoorlijk bijgewerkt moeten worden.
Ook andere finaliteiten bieden mogelijkheden. Binnen de Domeingebonden doorstroomrichtingen is Bedrijfswetenschappen (SMG) een interessante vervolgrichting.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
ARVO AV 1 -
Biologie AV 1 1
Chemie AV 1 2
Duits AV - 1
Economie AV 4 4
Engels AV 3 2
Frans AV 4 4
Fysica AV 1 1
Geschiedenis AV 2 2
ICT AV 1 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 5 5
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken