Wat leer je in deze richting?

In een duaal schooltraject leer je zowel op school als in een bedrijf je vak gedurende het hele schooljaar. Algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring zijn op mekaar afgestemd. Je verwerft de vaardigheden die je nodig hebt om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op school. Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent geheel vormen. Als je deze opleiding succesvol afrondt, haal je net zoals in een ander 7de specialisatiejaar in het voltijds onderwijs een diploma secundair onderwijs.

Voor wie is deze richting?

 • Als je een getuigschrift van de derde graad behaalde én blijkt dat je na een screening arbeidsbereid en arbeidsrijp bevonden bent, dan kan je je aanmelden om te starten in een duaal traject.
 • Deze opleiding wordt georganiseerd als een 7e specialisatiejaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs in het studiegebied Mechanica-Elektriciteit en is gebaseerd op de beroepskwalificatie ‘Elektrotechnicus’.

Wat houdt deze richting in:

Duaal leren heeft heel wat troeven:

 • Je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas komen: gepast communiceren op de werkvloer, samenwerken, initiatief en verantwoordelijkheid nemen, je prestaties zelf evalueren, feedback vragen, met deadlines werken, …
 • Je leert op school én op de werkplek en doet dus meteen werkervaring op tussen professionals en met de nieuwste technologieën
 • Na je studies vind je gemakkelijker een job of kan je misschien wel blijven in het bedrijf waar je jouw leertraject hebt afgelegd.

Een bedrijf vinden en een contract afsluiten

 • Op school helpt een trajectbegeleider je op weg om een werkplek te vinden. Na een intakegesprek sluiten jij, onze school en het bedrijf waar je gaat werken een overeenkomst. De trajectbegeleider blijft je de hele tijd ondersteunen en begeleiden. Een mentor in het bedrijf helpt je met al je vragen en zorgt voor je opleiding op de werkplek.
 • Een werkcontract: je leert minstens 20 uur per week (3 dagen) op de werkvloer en je ontvangt hiervoor een leervergoeding. Je bouwt ook een aantal sociale zekerheidsrechten op en je ouders hebben nog recht op kindergeld.
 • De opleiding ‘Elektrotechnicus’
  • Het programma is bepaald volgens een ‘standaardtraject’, gelijkaardig aan andere voltijdse opleidingen van een 7de specialisatiejaar.
  • In de opleiding ‘Elektrotechnicus’ leer je leidingen en dozen monteren en plaatsen, draden en kabels trekken, elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden, fouten zoeken en herstellingen uitvoeren, installaties in werking stellen, conform het AREI. Verder leert men industriële componenten (motoren, machines, PLC, elektropneumatische sturingen) plaatsen en aansluiten.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 7e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
PAV AV 4
Engels AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Elektrotechnicus PV/TV 6
Elektrotechnicus werkplekleren PV 24
TOTAAL   40
Vergelijk vakken