Wat leer je in deze richting?

In deze studierichting ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis met betrekking tot gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch handelen, communicatie, deontologie, de mens en zijn plaats in de samenleving, en fysiologie en anatomie.

Je vertrekt daarbij vanuit de contexten en de voorbeelden uit de gezondheids- en welzijnszorg. Je leert als toekomstig verzorgende en zorgkundige vanuit een integrale benadering zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de mensen en leert cliënten ondersteunen bij taken van het dagelijkse leven.

Voor wie is deze richting?

Je kan starten in het 5e jaar SO in een studierichting van de dubbele finaliteit als je geslaagd bent in het 2 leerjaar van de 2e graad van de doorstroomfinaliteit of de dubbele finaliteit.
Schakelen vanuit een A-finaliteit is slechts uitzonderlijk haalbaar en af te raden.

Ben je sociaal ingesteld, heb je een brede interesse in de gezondheids- en welzijnszorg, wil je zowel je kansen openhouden om verder te gaan studeren na de 3graad alsook kunnen gaan werken als verzorgende/zorgkundige, dan is deze studierichting echt iets voor jou.

Wat na deze opleiding?

De focus van deze opleiding ligt op het verder studeren binnen de professionele bacheloropleidingen.
Binnen het studiegebied Natuurwetenschappen stroom je door naar de professionele bacheloropleidingen in de Gezondheidszorg, bijvoorbeeld Verpleegkunde.
Binnen het studiegebied Sociale Wetenschappen kan je de professionele bacheloropleidingen in het onderwijs of de gecombineerde studiegebieden zoals de opleiding Pedagogie van het jonge kind volgen.
Je kan ook kiezen voor een HBO5-opleiding Verpleegkundige of een andere graduaatsopleiding. Binnen de Se-n-Se opleidingen kan je bijv. kiezen voor Kinderbegeleider of voor de richting Persoonsbegeleider.
Tenslotte kan je ook de overstap maken naar de arbeidsmarkt en gaan werken als Verzorgende/Zorgkundige.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Artistieke vorming AV 1 1
Engels AV 2 2
Financieel-economische vorming AV 1 -
Frans AV 2 2
Geschiedenis AV 1 1
Gezondheidszorg PV/TV 9 9
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 1 2
Nederlands AV 2 2
Stage PV 6 6
Wiskunde AV 2 2
TOTAAL   32 32

De invoering van de modernisering in het secundair onderwijs in de 3e graad ging in op 1 september 2023 in het 5e jaar.

Vergelijk vakken