Wat leer je in deze richting?

De richting Grieks-Latijn is een Domeinoverschrijdende doorstroomrichting (DOD).

Voor alle richtingen in Sint Dimpna Geel · College gelden volgende principes:

  • Een voorbereiding op het verder studeren in het hoger onderwijs
  • Een brede algemene vorming met aandacht voor alle kennisgebieden
  • Nadruk op het theoretische en het abstracte
  • Aandacht voor moderne talen
  • Verwerking van grote hoeveelheden aan leerstof tegen een behoorlijk tempo
  • Zelf verantwoordelijk worden voor het leerproces
  • Een variatie aan leeractiviteiten

 

Binnen onze school zijn alle vakken belangrijk omdat we vertrekken vanuit een brede algemene vorming (zie visietekst). Binnen elke richting zijn er echter vakken waaraan de overheid extra eindtermen oplegt. Voor de richting Grieks-Latijn zijn dat de vakken Grieks, Latijn en wiskunde. Bij de vakken Grieks en Latijn wordt er verder gebouwd op de leerstof van de eerste graad met nog meer aandacht voor klassieke teksten en het redeneren over de westerse samenleving vroeger en vandaag. Bij wiskunde is het lessenpakket abstracter en uitgebreider dan in richtingen met de basisvorming wiskunde. Zo komen in deze richting complexe getallen en analytische meetkunde aan bod. Daarnaast schrijven de leerplannen voor dat binnen de vakken Engels, Frans, Nederlands, geschiedenis, chemie en fysica meer inhouden en invalshoeken aan bod moeten komen dan in richtingen met louter basisvorming. Dat alles dient om de keuze voor het verder studeren in de derde graad en het hoger onderwijs te ondersteunen.

De ICT-vaardigheden komen aan bod in een apart vak (derde jaar), maar worden ook verder toegepast in andere vakken.

Voor wie is deze richting?

Leerlingen die in het tweede leerjaar optie Grieks-Latijn een A-attest behaald hebben, kunnen de richting Grieks-Latijn aanvatten. Ze overwegen daarbij best of de principes van onze school bij hen passen. Behoorlijke tot goede resultaten voor vakken in de eerste graad die verwant zijn aan de richtingsvakken (Grieks, Latijn, wiskunde) en aan de vakken met extra verdiepte basisvorming in de tweede graad geven aan of dit voor hen een geschikte richting is.

Wat na deze opleiding?

In de derde graad kan er gekozen worden voor tal van richtingen. Logische vervolgrichtingen zijn ‘Grieks-Latijn’, ‘Grieks-wiskunde’, ‘Latijn-wiskunde’, ‘Latijn-wetenschappen’ en Latijn-moderne talen. Daarnaast kan er nog altijd overgeschakeld worden naar andere richtingen zoals Economie-moderne talen, Economie-wiskunde, Humane wetenschappen, Moderne talen-wetenschappen en Wetenschappen-wiskunde. Bij Economie en Humane wetenschappen zal er voor bepaalde richtingsvakken bijgewerkt moeten worden. Richtingen van andere finaliteiten behoren uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Artistieke vorming AV - 1
Biologie AV 1 1
Chemie AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 3 3
Fysica AV 1 1
Geschiedenis AV 2 2
Grieks AV 4 4
ICT AV 1 -
Katholieke godsdienst AV 2 2
Latijn AV 4 4
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 5 5
TOTAAL   33 33
Vergelijk vakken