Wat leer je in deze richting?

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (DOD/ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten in het Latijn en in het Grieks een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
De klassieke talen besteden ruim aandacht voor taalsystematiek, literatuur en cultuurgeschiedenis. Ze bestuderen het historisch en cultureel bewustzijn.

Voor wie is deze richting?

Als je in tweede graad met succes de studierichting Grieks-Latijn hebt afgewerkt, kan je in de derde graad verder voor deze studierichting kiezen.

Wat na deze opleiding?

Een DOD-richting bereidt je sowieso voor op vele vormen van hoger onderwijs. Grieks-Latijn biedt op zich een breed perspectief voor verdere studies: taal en letterkunde, toegepaste taalkunde, archeologie, geschiedenis, theologie, filosofie, sociale en politieke wetenschappen, rechten, onderwijs, enz.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Cultuur AV 1 -
Duits AV 1 1
Engels AV 2 2
Financieel-economische vorming AV 1 -
Frans AV 3 3
Geschiedenis AV 2 2
Grieks AV 4 4
Katholieke godsdienst AV 2 2
Latijn AV 4 4
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Seminarie AV - 2
Wiskunde AV 3 3
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken