Wat leer je in deze richting?

De opleiding Hulpkelner wordt georganiseerd binnen duaal leren. Duaal leren betekent dat je leren op school combineert met ervaring opdoen op de werkvloer. Bepaalde vaardigheden en/of competenties zul je dus leren op jouw werkplaats.

  • Ben je nog niet arbeidsrijp, dan krijg je een passend aanvullend traject. Hier leer je vaardigheden en attitutes om door te stromen naar de arbeidsmarkt.
  • Ben je niet arbeidsbereid? Wil je het vak niet leren door buiten de school bij een bedrijf te werken? Dan is deze leerweg misschien toch niets voor jou. Contacteer je CLB-medewerker voor een gesprek.

Daarnaast volg je twee dagen les: 1 dag algemene vorming en 1 dag beroepsgerichte vorming. Tijdens de lessen praktijk voer je voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) voor de zaal en de bar uit. Je helpt bij het onthaal en de bediening van de klanten. Je ruimt de tafels af na de dienst en verzorgt de mise-en-place voor de volgende dienst. Verder leer je een goede zaal- en tafelschikking uitvoeren, bardienst voorbereiden en uitvoeren, enz. Je leert ook veilig en zelfstandig werken. Je doet aan zelfevaluatie en kwaliteitscontrole.

Tijdens de lesdag algemene vorming word je klaargestoomd voor onze huidige complexe maatschappij. Het is een levensecht vak, waarin algemene vakken zoals Nederlands, wiskunde en maatschappelijke vorming geintegreerd worden.

Voor wie is deze richting?

Om aan deze opleiding te kunnen beginnen moet je minimaal 15 jaar zijn of de eerste twee jaren van het secundair onderwijs achter de rug hebben (geslaagd of niet geslaagd).

Heb je interesse voeding en horeca, heb je graag contact met mensen en vind je klantvriendelijikheid belangrijk? Vind je het niet erg om te werken op onregelmatige tijden en in het weekend? Ben je je ook bewust van het belang van verzorgd en hygiënisch werken, dan is de richting hulpkelner iets voor jou.

Wat na deze opleiding?

  • BK2: Beroepskwalificatie 2 voor een specifieke beroepsvorming. Je hebt bewezen dat je dit technisch kan. Indien je niet meer leerplichtig bent, kan je de overstap maken naar de arbeidsmarkt. Na het behalen van een BK2 kan je ook doorstromen naar een BK3.
  • OK2: Onderwijskwalitificatie 2. Je hebt beroepsvorming én algemene vorming succesvol afgewerkt. Je hebt een getuigschrift 2de graad secundair onderwijs en kan doorstromen naar de 3de graad.