Wat leer je in deze richting?

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (DOD/ASO). Ze biedt een brede algemene vorming met focus op filosofie, kunstbeschouwing, sociale wetenschappen, gedragswetenschappen en statistiek. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade. Ze leren kijken en luisteren naar kunst. Ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden leggen met betrekking tot de hedendaagse samenleving.
Sociologie en psychologie reflecteren kritisch over visies en thema’s uit de politieke en sociale wetenschappen, de psychologie en de pedagogie. Bij filosofie is er aandacht voor de antropologie, moraalfilosofie, wetenschapsfilosofie en metafysica.
De wiskunde wordt specifiek uitgebreid met statistiek.

Voor wie is deze richting?

Als je in het tweede jaar van de tweede graad een A-attest behaalde, kun je voor deze richting kiezen. We verwachten dan wel een sterke motivatie en een positieve interesse voor de studie van mens en samenleving. Heb je in de tweede graad niet de richting humane wetenschappen (of welzijnswetenschappen) gevolgd, moet je wel zelfstandig een inhaalcursus instuderen om je achterstand voor deze richting voldoende in te halen.

Wat na deze opleiding?

Een DOD-richting bereidt je sowieso voor op vele vormen van hoger onderwijs. Specifiek bereidt de richting voor op archeologie, geschiedenis, theologie, filosofie, sociale en politieke wetenschappen, rechten, onderwijs, psychologie, pedagogie, journalistiek, communicatiemanagement, sociaal-agogisch werk, enz.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Duits AV 1 1
Engels AV 2 2
Filosofie AV 2 2
Financieel-economische vorming AV 1 -
Frans AV 3 3
Geschiedenis AV 2 2
Katholieke godsdienst AV 2 2
Kunstbeschouwing AV 2 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Psychologie en sociologie AV 4 4
Seminarie AV - 2
Statistiek AV 1 1
Wiskunde AV 3 3
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken