Wat leer je in deze richting?

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze biedt een brede algemene vorming met focus op filosofie, kunstbeschouwing, sociale wetenschappen, gedragswetenschappen en statistiek.

Leerlingen filosoferen over de mens en de wereld waarin we leven. Zowel antropologie, moraalfilosofie, wetenschapsfilosofie als metafysica komen aan bod.

Daarnaast leren ze kijken en luisteren naar kunst. Ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.

Bovendien ontwikkelen de leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen. Ze leren ook verbanden zien tussen menselijk gedrag, de hedendaagse samenleving en de politiek.

In deze studierichting wordt het pakket wiskunde uitgebreid met een uur statistiek.

Voor wie is deze richting?

Ben je geboeid door mensen, hun ontwikkeling en gedrag? Wil je meer inzicht krijgen in filosofische, psychologische en pedagogische onderwerpen? Ben je gemotiveerd om meer over de mens en de samenleving te ontdekken? Behaalde je een A-attest in het tweede jaar van de tweede graad van een doorstroomfinaliteit? Dan ben jij geknipt voor deze studierichting!

Wat na deze opleiding?

De richting Humane wetenschappen bereidt voor op een uitgebreide keuze aan academische en professionele bachelors, ook buiten het domein van Maatschappij en Welzijn.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Duits AV 1 1
Engels AV 2 2
Filosofie AV 2 2
Financieel-economische vorming AV 1 -
Frans AV 3 3
Geschiedenis AV 2 2
Graduation class AV - 2
Katholieke godsdienst AV 2 2
Kunstbeschouwing AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Sociologie & gedragswetenschappen AV 5 4
Statistiek AV 1 1
Wiskunde AV 3 3
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken