Wat leer je in deze richting?

In dit 7de jaar komen heel wat nieuwe facetten aan bod zoals automatisering en diverse sturingen (PLC, frequentieomvormers, softstarters). Het plaatsen van elektrische installaties in de industrie wordt verder uitgediept.
Het is een praktijkgerichte opleiding. Via concrete realisaties, projecten en stages verhoog je je kennis van elektronische sturings- en automatisatietechnieken. Je leert kwaliteitsvol werk leveren met oog voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Voor wie is deze richting?

Deze richting is een specialisatie voor de leerlingen na de derde graad Elektrische Installaties.

Wat na deze opleiding?

Na het zevende jaar ben je een gespecialiseerd vakman die aan de slag kan voor aanleg, onderhoud en ontwerpen van industriële installaties. Bovendien verwerf je met dit zevende jaar het diploma secundair onderwijs.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 7e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Project Algemene Vakken AV 4
Engels AV 2
Wiskunde AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Ondernemend project TV 2
Meet- en Regeltechniek TV 5
Projecten TV 2
Automatisatie TV 3
Praktijk Elektriciteit Ondersteunende technieken PV 10
TOTAAL   34

5 weken stage

Vergelijk vakken