Wat leer je in deze richting?

Informatica- en communicatiewetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Je krijgt een brede algemene vorming gecombineerd met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken. Je gaat onderzoekend, experimenterend en transfergericht aan het werk binnen de kernwetenschappen informaticawetenschappen en elektronica. Je oefent verder in het conceptueel denken en je wordt vaardig in softwareontwikkeling, het opzetten en onderhouden van computernetwerken, IOT.

Voor wie is deze richting?

De logische vooropleiding is de tweede graad Technologische Wetenschappen. Leerlingen die instromen uit andere studierichtingen, zijnde richtingen met een wiskundig-wetenschappelijke insteek, zullen op technisch-technologisch vlak een inhaalbeweging moeten maken.

Wat na deze opleiding?

Het is de bedoeling dat men doorstroomt naar het hoger onderwijs. Men heeft tal van mogelijkheden in diverse bacherlor- en masteropleidingen. De meest voor de hand liggende vervolgopleidingen zijn de richtingen Industriële wetenschappen en Technologie (Digital arts and Entertainment, Elektronica-ICT, Grafische en digitale media, Multimedia, …), Informatica, Computerwetenschappen,…

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Natuurwetenschappen (bio/che) TV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 2 2
Geschiedenis AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 3 3
Wiskunde AV 4 4
Socio-emotionele vorming AV 1 -
Economische vorming AV - 1
Optie: wiskunde +2 / IOT +2 TV 2 2
Inf. en comm. wet. TV 13 13
TOTAAL   34 34
Vergelijk vakken