Wat leer je in deze richting?

In een duaal schooltraject leer je zowel in de school als in een bedrijf je vak gedurende het hele schooljaar. Algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring zijn op mekaar afgestemd en je verwerft de vaardigheden die je nodig hebt om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op school. Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent geheel vormen.

Naast het technische luik besteden we voldoende aandacht aan taalontwikkeling en algemene vorming zodat je ook het diploma van secundair onderwijs behaalt. Op deze manier sta je stevig in je schoenen om in te treden op de arbeidsmarkt.

Voor wie is deze richting?

Duaal leren heeft heel wat troeven:

  • Je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas komen: gepast communiceren op de werkvloer, samenwerken, initiatief en verantwoordelijkheid nemen, je prestaties zelf evalueren, feedback vragen, met deadlines werken, …
  • Je leert op school én op de werkplek en doet dus meteen werkervaring op tussen professionals en met de nieuwste technologieën
  • Na je studies vind je gemakkelijker een job of kan je misschien wel blijven in het bedrijf waar je jouw leertraject hebt afgelegd.

Starten met duaal leren
Als je een getuigschrift van de derde graad behaalde én blijkt na een screening arbeidsbereid en arbeidsrijp te zijn, dan kan je je aanmelden om te starten in een duaal traject vanaf september 2019.

Een bedrijf vinden en een contract afsluiten
Op school helpt een trajectbegeleider je op weg om een werkplek te vinden. Na een intakegesprek sluiten jij, onze school en het bedrijf waar je gaat werken een overeenkomst. De trajectbegeleider blijft je de hele tijd ondersteunen en begeleiden. Een mentor in het bedrijf helpt je met al je vragen en zorgt voor je opleiding op de werkplek.

Een werkcontract
Je leert minstens 20 uur per week (3 dagen) op de werkvloer en je ontvangt hiervoor een leervergoeding. Je bouwt ook een aantal sociale zekerheidsrechten op en je ouders hebben nog recht op kindergeld.

De opleiding ‘Interieurbouwer duaal’
Deze opleiding wordt georganiseerd als een 7de specialisatiejaar van de derde graad beroeps secundair onderwijs in het studiegebied hout en is gebaseerd op de beroepskwalificatie Interieurbouwer.
Het programma is bepaald volgens een ‘standaardtraject’, gelijkaardig aan andere voltijdse opleidingen van een 7de specialisatiejaar. Dit betekent dat naast de beroepsgerichte vorming de verplichte algemene vorming ook deel uitmaakt van deze opleiding en je dus nog steeds vakken hebt als godsdienst, Project Algemene Vakken (PAV), Frans, Lichamelijke Opvoeding (LO) en wiskunde.

In de opleiding interieurbouwer duaal leert men het voorbereiden van de eigen werkzaamheden en het verwerken van de grondstoffen; het instellen, omstellen, bewerken, vergaren en afmonteren van onderdelen voor interieurelementen; het bevestigen en aansluiten van interieurelementen aan elkaar of aan de ruwbouw; het integreren van sanitaire en elektrische toestellen en afwerken van interieuronderdelen teneinde interieur- of projectmeubilair voor keukens, badkamers, winkels, horecazaken, kantoorruimten, … aan de hand van een werkopdracht te vervaardigen en te plaatsen.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 7e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Frans AV 2
Project Algemene Vakken AV 4
Op school: TV/PV in samenspraak met de onderneming en overeenkomstig het "standaardtrajekt" 6
Op de werkplek 24
TOTAAL   40
Vergelijk vakken