Wat leer je in deze richting?

Je leert, zowel software- als hardwarematig, computersystemen en -netwerken installeren, beheren en onderhouden. Je wordt opgeleid om informaticaproblemen te analyseren en hiervoor dan efficiënte oplossingen en nieuwe toepassingen te ontwikkelen.  Je biedt ondersteuning aan eindgebruikers bij het gebruik en het beheer van softwarepakketten.
In het bedrijfseconomisch gedeelte word je aangesproken op jouw ondernemingsvaardigheden.
Je hebt een goede kennis van de Engelse taal nodig om computertechnologie te begrijpen.
In het laatste jaar is een bedrijfsstage voorzien van drie weken. Deze kan je zowel in het binnenland als in het buitenland volbrengen.

Voor wie is deze richting?

Als je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar van de tweede graad Ondernemen en IT kan je je inschrijven in deze richting. Behaalde je een B-attest waarbij deze richting niet werd uitgesloten of een A-attest in een andere richting, dan bevelen we je een intakegesprek aan.

In deze studierichting neemt informatica een centrale plaats in. Het is ook belangrijk dat je goed scoort voor wiskunde.

Wat na deze opleiding?

De studierichting IT en netwerken bereidt je in eerste instantie voor op een professionele bacheloropleiding.
Volgende richtingen bieden reële slaagkansen:

  • PBA Electronica -ICT
  • PBA Toegepaste Informatica
  • PBA Office management – Cross Media Management
  • PBA Multimedia en communicatietechnologie.

Studeer je liever niet verder, dan kan je zeker terecht als systeembeheerder in informaticabedrijven of op informatica-afdelingen van ondernemingen, overheidsinstellingen, …

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Engels AV 3 3
Frans AV 3 3
Geschiedenis AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 3 3
Wiskunde AV 4 4
Toegepaste Informatica TV 12 10
Stage * PV/TV - 3
Aardrijkskunde AV 1 1
Natuurwetenschappen AV 1 1
Ondernemend project TV 2 2
TOTAAL   34 35
Stage *:
Tijdens de niet-stageweken hebben de leerlingen 2u per week het vak Seminarie toegepaste informatica.
Vergelijk vakken