Wat leer je in deze richting?

Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (DOD/ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met een aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten in het Latijn een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.
De klassieke talen besteden ruim aandacht voor taalsystematiek, literatuur en cultuurgeschiedenis. Ze bestuderen het historisch en cultureel bewustzijn.
Binnen de moderne talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits) is er aandacht voor taalsystematiek, literatuur en (mondelinge) teksten samenvatten. In deze richting is Spaans opgenomen in het lessenpakket. Die programmatie verrijkt de talenkennis van de leerlingen en ondersteunt hun interesse voor talen. Het Spaans is de derde meest gesproken taal in de wereld.

Voor wie is deze richting?

Als je in de tweede graad een A-attest behaalde in de richting Grieks-Latijn of Latijn, dan kun je in de derde graad voor Latijn-moderne talen kiezen. Interesse voor talen is zeker en vast een must.

Wat na deze opleiding?

Een DOD-richting bereidt je sowieso voor op vele vormen van hoger onderwijs. Latijn-moderne talen biedt op zich een breed perspectief voor verdere studies: geesteswetenschappen (o.a. taal en letterkunde, toegepaste taalkunde, …), archeologie, geschiedenis, theologie, filosofie, sociale en politieke wetenschappen, rechten, onderwijs, psychologie, pedagogie, journalistiek, communicatiemanagement, sociaal-agogisch werk, enz.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Cultuur AV 1 -
Duits AV 2 2
Engels AV 3 2
Financieel-economische vorming AV 1 -
Frans AV 3 4
Geschiedenis AV 2 2
Katholieke godsdienst AV 2 2
Latijn AV 4 4
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Seminarie AV - 2
Spaans AV 2 1
Statistiek AV - 1
Wiskunde AV 3 3
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken