Wat leer je in deze richting?

Latijn is een Domeinoverschrijdende doorstroomrichting (DOD). Een DOD biedt je een brede, algemene vorming vanuit een eerder abstracte en theoretische benadering. Een hoge graad van zelfstandigheid en leerstof aan een behoorlijk tempo kunnen verwerken, zijn een must. In een DOD worden moderne talen en geschiedenis op een hoger niveau aangeboden dan in richtingen die zich beperken tot de basisvorming. Een vlotte overgang naar een DOD in de derde graad en naar een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs wordt op die manier gegarandeerd. De ICT-vaardigheden komen aan bod in het vak ICT in het derde jaar, maar worden ook verder toegepast in andere vakken.
Daarnaast heeft elke DOD een specifiek gedeelte met vakken die eigen zijn aan de studierichting. In het vak Latijn wordt er verder gebouwd op de leerstof van de eerste graad met nog meer aandacht voor het lezen en interpreteren van authentieke geschriften uit de klassieke oudheid. Met een vak zoals Latijn train je dagelijks je geheugen en je zin voor nauwkeurigheid. Je verwerft inzicht in de opbouw van een taal als systeem. Je leert analyseren en bouwstenen samenbrengen tot een betekenisvol geheel. Daardoor vergemakkelijkt Latijn elke volgende studie, ook een wetenschappelijke of wiskundige. Je leert nog meer: redeneren, filosoferen en nadenken over de huidige maatschappij en de westerse cultuur.
Ook op het vlak van wiskunde is er voldoende uitdaging. Het lessenpakket is abstracter en uitgebreider dan in de meeste DOD-richtingen. Daarnaast komen ook bij de vakken chemie en fysica meer inhouden en invalshoeken aan bod, opnieuw met het oog op verder studeren en doorstromen naar wetenschappelijke en wiskundige DOD-richtingen.

Voor wie is deze richting?

Volgde je in de eerste graad de richting Latijn? Wil je je nog verder verdiepen in de taal en de cultuur van de Romeinen? Ben je bovendien sterk in wiskunde? Dan is Latijn in de tweede graad een goede keuze voor jou!

Wat na deze opleiding?

De meest logische vervolgrichtingen na de tweede graad Latijn zijn Latijn-wiskunde, Latijn-wetenschappen en Latijn-moderne talen in de derde graad (SDGC).
Daarnaast kan er binnen de DOD-richtingen doorgestroomd worden naar Wetenschappen-wiskunde (SMIK), Moderne talen-wetenschappen (SMIK), Economie-wiskunde (SMIK) en Economie-moderne talen (SDGC).

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Engels AV 3 2
Frans AV 4 3
Geschiedenis AV 2 2
ARVO AV 1 -
MEV AV - 1
Biologie AV 1 1
Chemie AV 1 1
Fysica AV 1 1
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 5 5
Latijn AV 4 5
Duits AV - 1
ICT AV 1 -
Natuurwetenschappen AV - 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken