Wat leer je in deze richting?

Latijn-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (DOD/ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast komen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.
De klassieke talen besteden ruim aandacht voor taalsystematiek, literatuur en cultuurgeschiedenis. Ze bestuderen het historisch en cultureel bewustzijn.
Het wetenschappelijk pakket is uitgebreid tegenover de basisvorming natuurwetenschappen in de niet-wetenschap en niet-wiskunde richtingen. Bovendien is er aandacht voor onderzoeksvaardigheden (STEM).

Voor wie is deze richting?

Als je in het tweede jaar van de tweede graad een A-attest behaalde in de studierichting Grieks-Latijn of Latijn kun je voor deze richting kiezen. Aanleg en interesse voor wetenschappen en wiskunde zijn wel nodig.

Wat na deze opleiding?

Een DOD-richting bereidt je sowieso voor op vele vormen van hoger onderwijs. Latijn-wetenschappen biedt op zich een breed perspectief voor verdere studies: architectuur, Industriële wetenschappen, biotechniek, geesteswetenschappen (o.a. taal en letterkunde, toegepaste taalkunde, …), archeologie, geschiedenis, biologie, chemie, geografie, geologie, farmacie, gezondheidszorg, gezondheidswetenschappen, theologie, filosofie, sociale en politieke wetenschappen, rechten, onderwijs, psychologie, pedagogie, enz.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 2
Biologie AV 2 1
Chemie AV 2 2
Cultuur AV 1 -
Engels AV 2 2
Financieel-economische vorming AV 1 -
Frans AV 3 3
Fysica AV 2 2
Geschiedenis AV 2 2
Katholieke godsdienst AV 2 2
Latijn AV 4 4
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Seminarie AV - 2
Wiskunde AV 4 4
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken