Wat leer je in deze richting?

Voor Latijn ga je authentieke geschriften lezen en interpreteren, geconcentreerd rond 5 thema’s: lyriek, recht, filosofie, historiografie en retorica. Het zijn gevarieerde onderwerpen die zoveel mogelijk geactualiseerd worden. Zelfreflectie en kritisch denken, inlevingsvermogen en zelfs genieten van formulering en inhoud, behoorden tot deze talenstudie.
Bij wetenschappen leer je een wetenschappelijke werk- en denkmethode, ga je experimentele vaardigheden ontwikkelen en los je berekeningen en denkvragen op. Een combinatie van 5 uur wetenschappen, 4 uur wiskunde en 4 uur Latijn vraagt van jou wel een sterke motivatie en een degelijke studiehouding.

Voor wie is deze richting?

Als je in de tweede graad een A-attest behaalde in de richting Grieks – Latijn of Latijn, dan kan je in de derde graad voor Latijn – wetenschappen kiezen. Je moet dan wel goed scoren en interesse hebben voor wetenschappen.

Wat na deze opleiding?

Deze studierichting vormt een degelijke voorbereiding voor de verdere studie van (klassieke) talen of wetenschappen. Maar zoals voor alle ASO-richtingen, liggen nog vele ander mogelijkheden open.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 2 1
Biologie AV 2 2
Chemie AV 2 2
Duits AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 3 3
Fysica AV 2 3
Geschiedenis AV 2 2
Geschiedenis focus cultuur AV 1 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Latijn AV 4 4
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 4 4
TOTAAL   33 33
Vergelijk vakken