Wat leer je in deze richting?

In deze studierichting ontwikkel je in functie van zorg verlenen en begeleiding van diverse doelgroepen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving, fysiologie en anatomie.
Je maakt kennis met het uitvoeren van zorg- en begeleidingsactiviteiten rekening houdend met de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassen.
Tevens oefen je vaardigheden m.b.t. huishoudelijke taken.
Op geregelde tijdstippen sta je stil bij je eigen leerproces.
Theorie en praktijk wisselen elkaar regelmatig af binnen deze opleiding.

Voor wie is deze richting?

Als je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar van de eerste graad of een B-attest waarbij deze richting niet werd uitgesloten, kan je inschrijven in deze richting.
Ben je sociaal ingesteld, heb je een brede interesse in ‘gezondheid’ en ‘ontwikkeling’ van diverse zorgvragers, steek je graag de handen uit de mouwen voor het uitvoeren van huishoudelijke taken, dan is deze studierichting echt iets voor jou. Spreekt het leren vanuit concrete situaties en theoretische uiteenzettingen je aan, dan zal een opleiding in de dubbele finaliteit (doorstroomgericht (D)/ arbeidsmarkgericht (A)) je zeker liggen.

Wat na deze opleiding?

Na je opleiding in de tweede graad Maatschappij en Welzijn kan je doorstromen naar de derde graad Opvoeding en begeleiding of Gezondheidszorg.
Wat het hoger onderwijs betreft (na je opleiding in Gezondheidszorg) is een professionele bachelor in het pedagogisch hoger onderwijs, een opleiding op het terrein van de gezondheidszorg of het sociaal werk mogelijk.
Na je opleiding in Opvoeding en begeleiding kan je verder studeren in een professionele bachelor op het terrein van het pedagogisch of het sociaal-agogisch werk.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 2 2
Geschiedenis AV 1 1
ICT AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
MEAV (*) TV 2 1
Nederlands AV 4 4
Natuurwetenschappen AV 2 1
Maatschappij en welzijn (*) TV 12 14
Wiskunde AV 3 3
TOTAAL   34 34

In alle finaliteiten werd er voor geopteerd om een uur ICT toe te voegen aan het lesrooster om aan de leerplandoelen van het funderend leerplan ICT te werken dat voor alle leerlingen van toepassing is.
In de D/A- en de D-finaliteiten wordt het vak MEAV (Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming) gesplitst in het artistieke en het maatschappelijke en economische deel. In het derde jaar komt de artistieke vorming aan bod. In het vierde jaar staat de maatschappelijke en economische vorming op het programma.

In het 3e jaar wordt voor het vak MEAV (*) een uur toegevoegd. Voor het vak Maatschappij en welzijn (*) wordt in het 3e en 4e jaar twee uur toegevoegd. Hiertoe wordt het mogelijk gemaakt om de leerstof in een aangepast tempo aan te bieden en om meer tijd voor de verwerking van de leerstof in de klas te voorzien.

Vergelijk vakken