Wat leer je in deze richting?

In deze studierichting ontwikkel je in functie van zorg verlenen en begeleiding van diverse doelgroepen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving, fysiologie en anatomie.
Je maakt kennis met het uitvoeren van zorg- en begeleidingsactiviteiten rekening houdend met de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassen.
Tevens oefen je vaardigheden m.b.t. huishoudelijke taken.
Op geregelde tijdstippen sta je stil bij je eigen leerproces.
Theorie en praktijk wisselen elkaar regelmatig af binnen deze opleiding.

Voor wie is deze richting?

Als je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar van de eerste graad of een B-attest waarbij deze richting niet werd uitgesloten, kan je inschrijven in deze richting.
Ben je sociaal ingesteld, heb je een brede interesse in ‘gezondheid’ en ‘ontwikkeling’ van diverse zorgvragers, steek je graag de handen uit de mouwen voor het uitvoeren van huishoudelijke taken, dan is deze studierichting echt iets voor jou. Spreekt het leren vanuit concrete situaties en theoretische uiteenzettingen je aan, dan zal een opleiding in de dubbele finaliteit (doorstroomgericht (D)/ arbeidsmarkgericht (A)) je zeker liggen.

Wat na deze opleiding?

Na je opleiding in de tweede graad Maatschappij en Welzijn kan je doorstromen naar de derde graad Opvoeding en begeleiding of Gezondheidszorg.
Wat het hoger onderwijs betreft (na je opleiding in Gezondheidszorg) is een professionele bachelor in het pedagogisch hoger onderwijs, een opleiding op het terrein van de gezondheidszorg of het sociaal werk mogelijk.
Na je opleiding in Opvoeding en begeleiding kan je verder studeren in een professionele bachelor op het terrein van het pedagogisch of het sociaal-agogisch werk.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Artistieke vorming AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 2 2
Geschiedenis AV 1 1
ICT AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Natuurwetenschappen AV 2 1
Maatschappij en welzijn TV 11 12
Wiskunde AV 3 3
TOTAAL   32 32

! lessentabel vanaf schooljaar 2024-2025 !

In alle finaliteiten werd er voor geopteerd om een uur ICT toe te voegen aan het lesrooster om aan de leerplandoelen van het gemeenschappelijk funderend leerplan (rubriek: ‘Mediawijsheid en digitaal vaardig’) te werken dat voor alle leerlingen van toepassing is.

Vergelijk vakken