Wat leer je in deze richting?

Maatschappij en welzijn is een studierichting die zich binnen de dubbele finaliteit (D/A) situeert. De nadruk ligt op het leren vanuit concrete situaties en theoretische uiteenzettingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar regelmatig af.
Elke optie binnen de D/A-finaliteit heeft een specifiek gedeelte met vakken die eigen zijn aan de studierichting. In Maatschappij en welzijn ontwikkel je in functie van zorg verlenen en begeleiding van diverse doelgroepen een wetenschappelijk-theoretische basis met betrekking tot gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving, fysiologie en anatomie.
Je maakt kennis met het uitvoeren van zorg- en begeleidingsactiviteiten, rekening houdend met de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassen.
Je oefent je vaardigheden op het vlak van huishoudelijke taken.
Op geregelde tijdstippen sta je stil bij je eigen leerproces.

Voor wie is deze richting?

Als je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar van de eerste graad of een B-attest waarbij deze richting niet werd uitgesloten, kan je inschrijven.
Ben je sociaal ingesteld, heb je een brede interesse in ‘gezondheid’ en ‘ontwikkeling’ van diverse zorgvragers, steek je graag de handen uit de mouwen voor het uitvoeren van huishoudelijke taken? Dan is deze studierichting echt iets voor jou!

Wat na deze opleiding?

Na je opleiding in de tweede graad Maatschappij en welzijn kan je doorstromen naar de derde graad Opvoeding en begeleiding (SMIK) of Gezondheidszorg (SMG).
Wat het hoger onderwijs betreft (na je opleiding in Gezondheidszorg) is een professionele bachelor in het pedagogisch hoger onderwijs, een opleiding op het terrein van de gezondheidszorg of het sociaal werk mogelijk.
Na je opleiding in Opvoeding en begeleiding kan je verder studeren in een professionele bachelor op het terrein van het pedagogisch of het sociaal-agogisch werk.
Je kan met je diploma na het 6de jaar secundair ook meteen op de arbeidsmarkt terecht.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
ARVO AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 3 3
Geschiedenis AV 1 1
ICT AV 1 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Maatschappij en welzijn TV 10 10
Natuurwetenschappen AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 3 3
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken