Wat leer je in deze richting?

In deze studierichting combineer je een brede algemene vorming met sociologie en psychologie en een inleiding in de filosofie.
Je verdiept je in sociologie en psychologie en je leert verbanden zien met de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daarnaast maak je een begin met het filosoferen vanuit concrete contexten in Maatschappij en welzijn en voorbeelden uit de samenleving.
Op geregelde tijdstippen word je uitgenodigd om te reflecteren over de aangereikte begrippen en inzichten en zal je ook stilstaan bij je eigen leerproces.

Voor wie is deze richting?

Als je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar van de eerste graad of een B-attest waarbij deze richting niet werd uitgesloten, kan je inschrijven in deze richting.
Beschik je over een brede theoretische interesse met een uitgesproken voorkeur voor Maatschappij- en welzijnswetenschappen die vanuit concrete thema’s worden aangereikt, dan biedt deze theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit hier een geschikt antwoord op.

Wat na deze opleiding?

Na je opleiding in de tweede graad Maatschappij- en welzijnswetenschappen kan je doorstromen naar de derde graad Welzijnswetenschappen.
Na je opleiding in Welzijnswetenschappen ga je verder studeren. Deze opleiding een voorbereiding op een professionele bachelor binnen het pedagogisch hoger onderwijs bijv. Pedagogie van het jonge kind, Sport en bewegen en Onderwijs, een opleiding op het terrein van de gezondheidszorg of het sociaal-agogisch werk.
Binnen de opleiding Welzijnswetenschappen krijg je ook een stevige basis mee om aan te sluiten op een academische bachelor binnen de faculteit Sociale gezondheidswetenschappen, Psychologie en Pedagogische wetenschappen.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Artistieke vorming AV 1  
Engels AV 2 2
Frans AV 3 3
Geschiedenis AV 1 1
ICT AV 1 1
Inleiding tot de filosofie TV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 3 3
Nederlands AV 4 5
Sociologie en psychologie TV 6 6
Wiskunde AV 4 4
TOTAAL   32 32

! lessentabel vanaf schooljaar 2024-2025 !

In alle finaliteiten werd er voor geopteerd om een uur ICT toe te voegen aan het lesrooster om aan de leerplandoelen van het gemeenschappelijk funderend leerplan (rubriek: ‘Mediawijsheid en digitaal vaardig’) te werken dat voor alle leerlingen van toepassing is.

Vergelijk vakken