Wat leer je in deze richting?

In deze studierichting combineer je een brede algemene vorming met sociologie en psychologie en een inleiding in de filosofie.
Je verdiept je in sociologie en psychologie en je leert verbanden zien met de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daarnaast maak je een begin met het filosoferen vanuit concrete contexten in Maatschappij en welzijn en voorbeelden uit de samenleving.
Op geregelde tijdstippen word je uitgenodigd om te reflecteren over de aangereikte begrippen en inzichten en zal je ook stilstaan bij je eigen leerproces.

Voor wie is deze richting?

Als je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar van de eerste graad of een B-attest waarbij deze richting niet werd uitgesloten, kan je inschrijven in deze richting.
Beschik je over een brede theoretische interesse met een uitgesproken voorkeur voor Maatschappij- en welzijnswetenschappen die vanuit concrete thema’s worden aangereikt, dan biedt deze theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit hier een geschikt antwoord op.

Wat na deze opleiding?

Na je opleiding in de tweede graad Maatschappij- en welzijnswetenschappen kan je doorstromen naar de derde graad Welzijnswetenschappen.
Na je opleiding in Welzijnswetenschappen ga je verder studeren. Deze opleiding een voorbereiding op een professionele bachelor binnen het pedagogisch hoger onderwijs bijv. Pedagogie van het jonge kind, Sport en bewegen en Onderwijs, een opleiding op het terrein van de gezondheidszorg of het sociaal-agogisch werk.
Binnen de opleiding Welzijnswetenschappen krijg je ook een stevige basis mee om aan te sluiten op een academische bachelor binnen de faculteit Sociale gezondheidswetenschappen, Psychologie en Pedagogische wetenschappen.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans (*) AV 4 3
Geschiedenis AV 1 1
ICT AV 1 1
Inleiding tot de filosofie TV 1 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
MEAV AV 1 1
Natuurwetenschappen AV 3 3
Nederlands (*) AV 5 5
Sociologie en psychologie (*) TV 6 6
Wiskunde (*) AV 5 5
TOTAAL   34 34

In alle finaliteiten werd er voor geopteerd om een uur ICT toe te voegen aan het lesrooster om aan de leerplandoelen van het funderend leerplan ICT te werken dat voor alle leerlingen van toepassing is.
In de D/A- en de D-finaliteiten wordt het vak MEAV (Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming) gesplitst in het artistieke en het maatschappelijke en economische deel. In het derde jaar komt de artistieke vorming aan bod. In het vierde jaar staat de maatschappelijke en economische vorming op het programma.

* Voor Nederlands, Wiskunde, Frans en Sociologie en psychologie in het 3e jaar en voor Nederlands, wiskunde en sociologie en psychologie in het 4e jaar wordt er een uur toegevoegd. Dit laat toe om de leerstof in een aangepast tempo aan te bieden en om meer tijd voor de verwerking van de leerstof in de klas te voorzien.

Vergelijk vakken