Wat leer je in deze richting?

In dit specialisatiejaar leer je het beroep van kraanbestuurder en werfinrichter.
De levensechte ervaringen op de werkvloer en bij stages, sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. Binnen een duidelijk omschreven opdracht en volgens een gepaste methode leer je begeleid zelfstandig werken met een torenkraan, verreiker en werfvrachtwagen. Hierbij komen technieken aan bod met betrekking tot onderhoud, machinebediening, transport, lastmanipulatie en veiligheidsinrichtingen. Je leert de werkomgeving veilig organiseren en verwerft inzichten in kostprijsberekening, planning, organisatie en kwaliteitszorg.

Naast het technische luik besteden we voldoende aandacht aan taalontwikkeling en algemene vorming zodat je ook het diploma van secundair onderwijs behaalt. Op deze manier sta je stevig in je schoenen om in te treden op de arbeidsmarkt.

Voor wie is deze richting?

Als je slaagde in het tweede jaar van de derde graad Bouwplaatsmachinst en je wil graag verder specialiseren en een diploma secundair onderwijs halen kan je terecht in het 7de specialisatiejaar “Mechanische en hydraulische kranen””. Het vak ‘Ondernemend project’ vormt een onderdeel van de opleiding zodat ook ondernemerszin wordt aangewakkerd.

Wat na deze opleiding?

Na het beëindigen van de studies kan je aan de slag als kraanbestuurder en werfinrichter om de functie te beoefenen van machinebedienaar van een torenkraan, snelbouwkraan of een telescopische kraan en dit bij algemene aannemersbedrijven voor woning,- utitliteits-en hoogbouw.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 7e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Project Algemene Vakken AV 4
Engels AV 2
Wiskunde AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Realisaties Mech. en hydraulische kranen TV 6
Praktijk Mech. en hydraulische kranen PV 14
Ondernemend project TV 2
TOTAAL   34

Praktijk: inclusief alternerende stage, 1 dag per week

Vergelijk vakken