Wat leer je in deze richting?

De richting ‘Moderne talen’ is een ‘Domeinoverschrijdende Doorstroomrichting’ (DOD, vroeger ASO)

Voor alle richtingen in Sint Dimpna Geel · College zijn volgende zaken belangrijk:

  • Een logisch vervolg op een vlot parcours in een richting van het 2e jaar met hoog abstractieniveau
  • Een voorbereiding op het verder studeren in het hoger onderwijs
  • Een brede algemene vorming
  • Nadruk op theorie met een variatie aan leeractiviteiten (lessen, projecten, excursies, onderzoekend leren, enz.)
  • Aandacht voor moderne talen
  • Verwerking van grotere hoeveelheden aan leerstof tegen een behoorlijk tempo
  • Geleidelijk zelf verantwoordelijk worden voor het leerproces

 

Je kiest voor een DOD-richting als je wenst verder te studeren. In vergelijking met DGD bereidt DOD voor op een bredere waaier aan richtingen in het hoger onderwijs.

In DOD zijn er algemeen vormende vakken die een basisvorming bieden, vakken met uitbreiding (bovenop de basisvorming) en richtingspecifieke vakken.

  • Geschiedenis, biologie, chemie, fysica en wiskunde zijn de vakken met uitbreiding, d.w.z. met extra inhouden en invalshoeken. We voorzien ook een inleiding op economie en het vak ICT. Dat alles dient om de keuze voor het verder studeren in de derde graad en het hoger onderwijs te ondersteunen.

 

  • Voor de richting ‘Moderne talen’ zijn communicatiewetenschappen, Duits, Engels, Frans en Nederlands de richtingspecifieke vakken. Het vak communicatiewetenschappen legt de focus op het communicatieproces, het gebruik en misbruik van media en de werking van taaltechnologie. Bij de taalvakken is het lessenpakket abstracter en uitgebreider dan in de andere richtingen. Zo is meer aandacht voor taalsystemen, voor literatuur en voor de invloed van de omgeving op taal.

Voor wie is deze richting?

Leerlingen die in het tweede leerjaar A een A-attest behaald hebben, kunnen de richting ‘Moderne talen’ aanvatten. Een belangrijke aanwijzing of dit een geschikte richting voor jou is, zijn behoorlijke tot goede resultaten voor vakken in de eerste graad die verwant zijn aan de richtingspecifieke vakken en aan de vakken met uitbreiding.

Wat na deze opleiding?

In de derde graad kan er gekozen worden voor verschillende richtingen. Logische vervolgrichtingen zijn ‘Moderne talen’, ‘Moderne talen-wetenschappen’ en ‘Economie-moderne talen’.

Daarnaast kan er eventueel overgeschakeld worden naar  ‘Humane wetenschappen’. Al zal er dan wel voor bepaalde richtingsvakken bijgewerkt moeten worden. Ook andere finaliteiten (DGD, D/A) bieden mogelijkheden.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Artistieke vorming AV 1 -
Biologie AV 1 1
Chemie AV 1 2
Communicatiewetenschappen AV 1 2
Duits AV - 2
Economie AV 1 1
Engels AV 3 3
Frans AV 5 4
Fysica AV 2 1
Geschiedenis AV 2 2
ICT AV 1 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 5 4
Wiskunde AV 4 4
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken