Wat leer je in deze richting?

De richting ‘Moderne talen’ is een Domeinoverschrijdende doorstroomrichting (DOD).

Voor alle richtingen op Sint Dimpna Geel · College gelden volgende principes:

  • Een voorbereiding op het verder studeren in het hoger onderwijs
  • Een brede algemene vorming met aandacht voor alle kennisgebieden
  • Nadruk op het theoretische en het abstracte
  • Aandacht voor moderne talen
  • Verwerking van grote hoeveelheden aan leerstof tegen een behoorlijk tempo
  • Zelf verantwoordelijk worden voor het leerproces
  • Een variatie aan leeractiviteiten

 

Binnen onze school zijn alle vakken belangrijk omdat we vertrekken vanuit een brede algemene vorming (zie visietekst). Binnen elke richting zijn er echter vakken waaraan de overheid extra eindtermen oplegt. Voor de richting ‘Moderne talen’ zijn dat communicatiewetenschappen, Duits, Engels, Frans en Nederlands. Het vak communicatiewetenschappen legt de focus op het communicatieproces, het gebruik en effecten van media, de nieuwswaarde van nieuwsmedia, de beeldtaal, enz.

Bij de taalvakken is het lessenpakket abstracter en uitgebreider dan in de andere richtingen. Zo is meer aandacht voor taalsystemen, voor literatuur en voor de invloed van de omgeving op taal. Daarnaast schrijven de leerplannen voor dat binnen de vakken geschiedenis, chemie, fysica en wiskunde meer inhouden en invalshoeken aan bod moeten komen dan in richtingen die zich beperken tot de basisvorming. Dat alles dient om de keuze voor het verder studeren in de derde graad en het hoger onderwijs te ondersteunen. Om dat nog beter te ondersteunen voorzien we op SDGC voor deze richting ook nog lessen economie en extra lessen natuurwetenschappen.

De ICT-vaardigheden komen aan bod in een apart vak (derde jaar), maar worden ook verder toegepast in andere vakken.

Voor wie is deze richting?

Leerlingen die in het tweede leerjaar A een A-attest behaald hebben, kunnen de richting ‘Moderne talen’ aanvatten. Ze overwegen daarbij best of de principes van onze school bij hen passen. Behoorlijke tot goede resultaten voor vakken in de eerste graad die verwant zijn aan de richtingsvakken (Engels, Frans en Nederlands) en aan de vakken met extra basisvorming in de tweede graad (geschiedenis, chemie, fysica en wiskunde) geven aan of dit voor hen een geschikte richting is.

Wat na deze opleiding?

In de derde graad kan er gekozen worden voor verschillende richtingen. ‘Moderne talen-wetenschappen’ en ‘Economie-moderne talen’ bieden een logisch vervolg.
Daarnaast kan er nog altijd overgeschakeld worden naar ‘Economie-wiskunde’, ‘Humane wetenschappen’ en ‘Wetenschappen-wiskunde’. Al zal er dan wel voor bepaalde richtingsvakken bijgewerkt moeten worden. Ook andere finaliteiten bieden mogelijkheden. Binnen de ‘Domeingebonden doorstroomrichtingen’ is ‘Taal- en communicatiewetenschappen’ (SMG en SMIK) bijvoorbeeld een interessante vervolgrichting.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Artistieke vorming AV 1 -
Biologie AV 1 1
Chemie AV 1 2
Communicatiewetenschappen AV 1 2
Duits AV - 2
Economie AV 1 1
Engels AV 3 3
Frans AV 5 4
Fysica AV 2 1
Geschiedenis AV 2 2
ICT AV 1 -
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Maatschappelijk-economische vorming AV - 1
Nederlands AV 5 4
Wiskunde AV 4 4
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken