Wat leer je in deze richting?

Moderne talen is een Domeinoverschrijdende doorstroomrichting (DOD).  Een DOD biedt je een brede, algemene vorming vanuit een eerder abstracte en theoretische benadering. Een hoge graad van zelfstandigheid en leerstof aan een behoorlijk tempo kunnen verwerken zijn een must. In een DOD worden moderne talen en geschiedenis op een hoger niveau aangeboden dan in richtingen die zich beperken tot de basisvorming. Een vlotte overgang naar een DOD in de derde graad en naar een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs wordt op die manier gegarandeerd. De ICT-vaardigheden komen aan bod in het vak ICT in het derde en vierde jaar, en worden ook verder toegepast in andere vakken.
Daarnaast heeft elke DOD een specifiek gedeelte met vakken die eigen zijn aan de studierichting. De richting Moderne talen onderscheidt zich van andere DOD-studierichtingen doordat de focus op taal en communicatie ligt. Daarom is het talenpakket voor Nederlands, Frans, Engels en Duits uitgebreider dan in de andere DOD-richtingen. In de richting Moderne talen worden er hoge eisen gesteld aan vlotheid en vormcorrectheid. Elke taal heeft haar eigen systeem waarin bouwstenen met regels worden samengevoegd tot een zinvol, talig geheel. Enkel na een grondige analyse van zo’n taalsysteem kan je je eigen ideeën exact verwoorden of iemands boodschap volledig doorgronden. Om ook het artistiek aspect van taal te introduceren, laat elk taalvak je bovendien van een beperkt stukje literatuur proeven.
Het vak communicatiewetenschappen belicht dan weer een ander aspect van taal. Hier kom je te weten hoe een geslaagde communicatie tot stand komt en wordt het gebruik van taal in de media toegelicht. Je ontdekt hoe verschillende media functioneren en welke werking ze hebben op onze maatschappij in het algemeen en op jou als jongere in het bijzonder.                                                                                                                                                       Ook versterken we de wetenschappen zodat een vlotte doorstroo naar wetenschappelijke richtingen in de derde graad mogelijk blijft.

Voor wie is deze richting?

Als je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar van de eerste graad of een B-attest waarbij deze richting niet werd uitgesloten, kan je inschrijven.
Zie jij in dat onze multiculturele, geglobaliseerde wereld nood heeft aan mensen die zich vlot en correct in verschillende talen kunnen uitdrukken? Wil je je je sociale vaardigheden versterken, je verbonden voelen met andere nationaliteiten, je verbeelding aanscherpen en creatief met taal aan de slag gaan? Dan is de studierichting Moderne talen je op het lijf geschreven!

Wat na deze opleiding?

De meest logische vervolgrichting na de tweede graad Moderne talen is Moderne talen- wetenschappen in de derde graad (SMIK). Om deze overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen, bevat het programma naast een stevig wetenschaps- en wiskundepakket nog een extra uur natuurwetenschappen.
Daarnaast is binnen de DOD-richtingen ook Economie-moderne talen (SDGC) een optie. Vanuit deze overweging werd het vak SEI aan het programma toegevoegd.
Ook andere finaliteiten bieden mogelijkheden in de derde graad. Binnen de Domeingebonden doorstroomrichtingen is Taal- en communicatiewetenschappen (SMIK) een interessante vervolgrichting.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
ARVO AV 1 -
Biologie AV 1 2
Chemie AV 1 2
Communicatiewetenschappen AV 2 2
Duits AV - 2
Engels AV 3 3
Frans AV 5 4
Fysica AV 2 1
Geschiedenis AV 2 2
ICT AV 1 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 5 4
Wiskunde AV 4 4
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken