Wat leer je in deze richting?

Moderne talen-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (DOD/ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen en wetenschappen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. Daarnaast komen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.
Binnen de moderne talen (Nederlands , Frans, Engels en Duits) is er aandacht voor taalsystematiek, literatuur en (mondelinge) teksten samenvatten. In deze richting is Spaans opgenomen in het lessenpakket. Die programmatie verrijkt de talenkennis van de leerlingen en ondersteunt hun interesse voor talen. Het Spaans is de derde meest gesproken taal in de wereld.
Het wetenschappelijk pakket is uitgebreid tegenover de basisvorming natuurwetenschappen in de niet-wetenschap en niet-wiskunde richtingen. Bovendien is er aandacht voor onderzoeksvaardigheden (STEM).

Voor wie is deze richting?

Als je in het tweede jaar van de tweede graad een A-attest behaalde in de studierichtingen natuurwetenschappen, Grieks-Latijn, Latijn en Moderne Talen kun je voor deze richting kiezen. Aanleg en interesse voor wetenschappen, wiskunde en moderne vreemde talen zijn wel nodig.

Wat na deze opleiding?

Een DOD-richting bereidt je sowieso voor op vele vormen van hoger onderwijs. Moderne Talen-Wetenschappen biedt op zich een breed perspectief voor verdere studies: architectuur, industriële wetenschappen, biotechniek, taal en letterkunde, toegepaste taalkunde, chemie, geografie, geologie, farmacie, gezondheidszorg, gezondheidswetenschappen, handelswetenschappen, journalistiek, communicatiemanagement, onderwijs, enz.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 2
Biologie AV 2 1
Chemie AV 2 2
Cultuur AV 1 -
Duits AV 2 2
Engels AV 3 2
Financieel-economische vorming AV 1 -
Frans AV 3 4
Fysica AV 2 2
Geschiedenis AV 2 2
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Seminarie AV - 2
Spaans AV 1 1
Wiskunde AV 4 4
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken