Wat leer je in deze richting?

In de wetenschappelijke vakken leer je gegevens inzichtelijk verwerken en evalueren. Je besteedt veel aandacht aan probleemoplossend denken, je leert hypotheses formuleren en aftoetsen met experimenten. In een extra uur chemie is er ruimte voor proefondervindelijk werken. ICT en kritisch analyseren van gegevens komen zeker aan bod.
In de moderne taallessen krijg je uitgebreid de kans om je communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. Je zal je verdiepen in teksten, je standpunt vlot leren verdedigen in discussies en je mening correct leren verwoorden. Naast deze vaardigheden gaat er veel aandacht naar de vormcorrectheid van de talen. Bovendien maak je kennis met anderstalige literatuur en cultuur en werk je aan projecten rond literatuur en taalkunde.

Voor wie is deze richting?

Heb je een talenknobbel?  Heb je interesse voor taal en cultuur?  Ben je daarnaast ook erg geboeid door wetenschappen? Dan kan je je gading vinden in de richting Moderne talen-wetenschappen.

Wat na deze opleiding?

Verder studeren in talen of in een wetenschappelijke richting waarin geen echt zware wiskunde aan bod komt, sluit logisch aan bij deze studierichting. Daarnaast liggen er, zoals voor alle ASO-richtingen, nog vele andere mogelijkheden open.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 2 1
Biologie TV 1 2
Chemie TV 2 2
Duits AV 3 3
Engels AV 3 3
Esthetica AV 1 1
Frans AV 4 4
Fysica TV 2 2
Geschiedenis AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Spaans AV 1 1
Wiskunde AV 4 4
TOTAAL   33 33
Vergelijk vakken