Wat leer je in deze richting?

Talenkennis is enorm belangrijk voor je toekomst, in de aula van een universiteit of voor je verdere beroepsleven. In deze studierichting word je uitgedaagd om vreemde talen te leren gebruiken. In de moderne taallessen krijg je uitgebreid de kans om je communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. Je zal je verdiepen in teksten, je standpunt vlot leren verdedigen in discussies en je mening correct leren verwoorden. Naast deze vaardigheden gaat er ook veel aandacht naar de vormcorrectheid van de talen. Verder maak je kennis met anderstalige literatuur en cultuur en werk je aan projecten rond literatuur en taalkunde.
Het vak wiskunde leert je rationeel denken en nauwkeurig werken. Theoretische modellen worden vertaald naar andere vakgebieden zoals wetenschap, techniek en maatschappij.

Voor wie is deze richting?

Een leerling met goede resultaten voor moderne talen en wiskunde, is een geschikte kandidaat voor deze studierichting.
De nadruk ligt hier zowel op wiskunde als op talen. Als je het analytische en wiskundige denken onder de knie wilt krijgen en vlot wilt leren communiceren in moderne vreemde talen, is deze studierichting de ideale keuze voor jou.

Wat na deze opleiding?

Met een stevige basis van 10 uur moderne vreemde talen, 6 uur wetenschappen en 6 uur wiskunde in de derde graad, liggen uiteraard zeer veel mogelijkheden open. Talenstudies, maar ook studies met een sterk wiskundige of wetenschappelijke inslag, vormen een aangewezen vervolg. Ook andere wegen liggen nog open, zowel op bachelor- als op masterniveau.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Aardrijkskunde AV 1
Biologie AV 1
Chemie AV 2
Duits AV 3
Engels AV 3
Esthetica AV 1
Frans AV 4
Fysica AV 2
Geschiedenis AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Nederlands AV 4
Wiskunde AV 6
TOTAAL   33
Vergelijk vakken