Wat leer je in deze richting?

De richting ‘Natuurwetenschappen’ is een Domeinoverschrijdende doorstroomrichting (DOD).

Voor alle richtingen in Sint Dimpna Geel · College gelden volgende principes:

  • Een voorbereiding op het verder studeren in het hoger onderwijs
  • Een brede algemene vorming met aandacht voor alle kennisgebieden
  • Nadruk op het theoretische en het abstracte
  • Aandacht voor moderne talen
  • Verwerking van grote hoeveelheden aan leerstof tegen een behoorlijk tempo
  • Zelf verantwoordelijk worden voor het leerproces
  • Een variatie aan leeractiviteiten

 

Binnen onze school zijn alle vakken belangrijk omdat we vertrekken vanuit een brede algemene vorming (zie visietekst). Binnen elke richting zijn er echter vakken waaraan de overheid extra eindtermen oplegt.

Voor de richting ‘Natuurwetenschappen’ zijn dat biologie, chemie, fysica en wiskunde. In het vak biologie is er naast de basisvorming aandacht voor micro-organismen. Bij het vak chemie wordt er uitgebreid voor de naamgeving (alkanen), eigenschappen (intermoleculaire krachten) en reacties van stoffen (o.a. redox en ion uitwisseling). Fysica gaat dieper in op bewegingen, krachten, gasvelden, energieomzettingen elektrische stroomkringen en het stralenmodel van licht. De wiskunde is abstracter en uitgebreider dan in richtingen met louter basisvorming. Zo komen in deze richting complexe getallen en analytische meetkunde aan bod.  Daarnaast schrijven de leerplannen voor dat bij de vakken geschiedenis, Nederlands, Engels en Frans meer inhouden en invalshoeken aan bod moeten komen dan in richtingen die zich beperken tot de basisvorming. Dat alles dient om de keuze voor het verder studeren in de derde graad en het hoger onderwijs te ondersteunen. Om dat nog beter te begeleiden voorzien we op SDGC voor deze richting extra lessen ICT bovenop het voorziene uur in het derde jaar. Voor het vierde jaar worden Duits en natuurwetenschappelijke projecten geprogrammeerd. De ICT-vaardigheden worden ook verder toegepast in andere vakken.

Voor wie is deze richting?

Leerlingen die in het tweede leerjaar A een A-attest behaald hebben, kunnen de richting ‘Natuurwetenschappen’ aanvatten. Ze overwegen daarbij best of de principes van onze school bij hen passen. Behoorlijke tot goede resultaten voor vakken in de eerste graad die verwant zijn aan de richtingsvakken en aan de vakken met extra basisvorming in de tweede graad geven aan of dit voor hun een geschikte richting is.

Wat na deze opleiding?

In de derde graad kan er gekozen worden voor verschillende richtingen. ‘Wetenschappen-wiskunde’ en ‘Moderne talen-wetenschappen’ bieden een logisch vervolg. Daarnaast kan er nog altijd overgeschakeld worden naar ‘Economie moderne talen’, ‘Economie-wiskunde’ en ‘Humane wetenschappen’. Al zal er dan wel voor bepaalde richtingsvakken bijgewerkt moeten worden. Ook andere finaliteiten bieden mogelijkheden. Binnen de ‘Domeingebonden doorstroomrichtingen’ in SJG en SMIK zijn er interessante vervolgrichtingen.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Artistieke vorming AV 1 -
Biologie AV 2 2
Chemie AV 2 2
Duits AV - 1
Engels AV 3 2
Frans AV 4 4
Fysica AV 2 2
Geschiedenis AV 2 2
ICT AV 2 -
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Maatschappelijk-economische vorming AV - 1
Natuurwetenschappelijke projecten AV - 2
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 5 5
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken