Wat leer je in deze richting?

De richting Natuurwetenschappen is een ‘Domeinoverschrijdende Doorstroomrichting’ (DOD, vroeger ASO)

Voor alle richtingen in Sint Dimpna Geel · College zijn volgende zaken belangrijk:

  • Een logisch vervolg op een vlot parcours in een richting van het 2e jaar met hoog abstractieniveau
  • Een voorbereiding op het verder studeren in het hoger onderwijs
  • Een brede algemene vorming
  • Nadruk op theorie met een variatie aan leeractiviteiten (lessen, projecten, excursies, onderzoekend leren, enz.)
  • Aandacht voor moderne talen
  • Verwerking van grotere hoeveelheden aan leerstof tegen een behoorlijk tempo
  • Geleidelijk zelf verantwoordelijk worden voor het leerproces

 

Je kiest voor een DOD-richting als je wenst verder te studeren. In vergelijking met DGD bereidt DOD voor op een bredere waaier aan richtingen in het hoger onderwijs.

In DOD zijn er algemeen vormende vakken die een basisvorming bieden, vakken met uitbreiding (bovenop de basisvorming) en richtingspecifieke vakken.

  • Geschiedenis, Nederlands, Engels en Frans zijn de vakken met uitbreiding, d.w.z. met extra inhouden en invalshoeken. Dat alles dient om de keuze voor het verder studeren in de derde graad en het hoger onderwijs te ondersteunen. Daarom programmeren we ook het vak ICT en in het vierde jaar Duits.

 

  • De richtingspecifieke vakken zijn biologie, chemie, fysica en wiskunde. Bij de wetenschappen vertrekt men vanuit theorie die verder onderzocht wordt. De leerstof is uitgebreider en gaat dieper dan bij de andere DOD-richtingen. In de loop van de tweede graad is er ook aandacht voor labo-toepassingen. Bij wiskunde ligt de focus op inzicht en bewijsvoering.

Voor wie is deze richting?

Leerlingen die in het tweede leerjaar A een A-attest behaald hebben, kunnen de richting ‘Natuurwetenschappen’ aanvatten. Een belangrijke aanwijzing of dit een geschikte richting voor jou is, zijn behoorlijke tot goede resultaten voor vakken in de eerste graad die verwant zijn aan de richtingspecifieke vakken en aan de vakken met uitbreiding. Interesse en goede resultaten voor wiskunde zijn voor ‘Natuurwetenschappen’ een must.

Wat na deze opleiding?

In de derde graad kan er gekozen worden voor verschillende richtingen. ‘Wetenschappen-wiskunde’ en ‘Moderne talen-wetenschappen’ bieden een logisch vervolg. Voor leerlingen met passie voor wiskunde is er ‘Wetenschappen-wiskunde 8’.

Daarnaast kan er eventueel overgeschakeld worden naar ‘Economie-moderne talen’, ‘Economie-wiskunde’, ‘Moderne talen’, en ‘Humane wetenschappen’. Er zal dan voor bepaalde richtingsvakken bijgewerkt moeten worden. Ook andere finaliteiten (DGD, D/A) bieden mogelijkheden.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Artistieke vorming AV 1 -
Biologie AV 2 2
Chemie AV 2 2
Duits AV - 1
Engels AV 3 2
Frans AV 4 4
Fysica AV 2 2
Geschiedenis AV 2 2
ICT AV 2 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappelijke projecten AV - 2
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 5 5
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken