Wat leer je in deze richting?

Natuurwetenschappen is een Domeinoverschrijdende doorstroomrichting (DOD). Een DOD biedt je een brede, algemene vorming vanuit een eerder abstracte en theoretische benadering. Een hoge graad van zelfstandigheid en leerstof aan een behoorlijk tempo kunnen verwerken zijn een must. In een DOD worden moderne talen en geschiedenis op een hoger niveau aangeboden dan in richtingen die zich beperken tot de basisvorming. Een vlotte overgang naar een DOD in de derde graad en naar een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs wordt op die manier gegarandeerd. De ICT-vaardigheden komen aan bod in het vak ICT in het derde jaar, maar worden ook verder toegepast in andere vakken.
Daarnaast heeft elke DOD een specifiek gedeelte met vakken die eigen zijn aan de studierichting. De richting Natuurwetenschappen onderscheidt zich van andere DOD-studierichtingen door de vakken biologie, chemie, fysica en wiskunde.
In het vak biologie is er naast de basisvorming aandacht voor micro-organismen. Bij chemie is er uitbreiding voor stoffen en vergelijkingen (reactie, redox, enz.). Fysica gaat dieper in op bewegingen, krachten, gaswetten, energieomzettingen, elektrische stroomkringen en het stralenmodel van licht.
De wiskunde is abstracter en uitgebreider dan in richtingen met louter basisvorming om een vlotte doorstroom in de derde graad naar richtingen met een sterk wiskundepakket te garanderen.

Voor wie is deze richting?

Als je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar van de eerste graad of een B-attest waarbij deze richting niet werd uitgesloten, kan je inschrijven.
Ben je geboeid door de wereld van de wetenschap? Kan je goed probleemoplossend en analytisch denken? Dan is Natuurwetenschappen voor jou een goede keuze.

Wat na deze opleiding?

In de derde graad kan er gekozen worden voor verschillende richtingen. Wetenschappen-wiskunde en Moderne talen-wetenschappen bieden een logisch vervolg. Daarnaast kan er nog altijd overgeschakeld worden naar Economie-moderne talen, Economie-wiskunde en Humane wetenschappen, al zal er dan wel voor bepaalde richtingsvakken behoorlijk bijgewerkt moeten worden.
Ook andere finaliteiten bieden mogelijkheden. Binnen de Domeingebonden Doorstroomrichtingen kan er doorgestroomd worden naar Biotechnische en chemische wetenschappen (SMIK). In SJG en SMG is er nog een hele waaier aan interessante vervolgrichtingen.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
ARVO AV 1 -
Biologie AV 2 2
Chemie AV 2 2
Duits AV - 1
Engels AV 3 2
Frans AV 4 4
Fysica AV 2 2
Geschiedenis AV 2 2
ICT AV 1 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
STEM Wetenschappen AV 1 2
Wiskunde AV 5 5
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken