Wat leer je in deze richting?

Onthaal, organisatie en sales is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Het is een studierichting die je voorbereidt op de integratie op de arbeidsmarkt. Ze biedt inzichten in de werking van ondernemingen en is vooral gericht op het ontwikkelen van competenties en vaardigheden met betrekking tot onthaal- en verkoopactiviteiten.

De bedrijfsgerichte economische vorming richt zich op de ontwikkeling van specifieke competenties zoals het adviseren van klanten, het ondersteunen van de goederenstroom in de winkel of uitvoeren van administratieve taken aan het onthaal. Het verwerven van digitale competenties is dan ook noodzakelijk.

Zowel op school als op de externe werkplek gaan leerlingen aan de slag met diverse kantoortoepassingen zodat ze zich optimaal kunnen inleven in de rol van werknemer in een omgeving waar de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Winkels zijn niet langer het enige verkoopkanaal. De consument bepaalt zelf hoe, wat en waar hij zijn producten koopt. Hij is veeleisender en bewuster geworden. Artificial intelligence toepassingen worden ingezet om de klantreis aangenamer en eenvoudiger te maken. Leerlingen denken daarover na en begrijpen dat deze ontwikkelingen een grote impact hebben op de competenties die ze aanleren.

Daarnaast blijven talen ook een belangrijk onderdeel uitmaken van deze opleiding. Ze leren zich vlot uitdrukken binnen de werkcontext in de Engelse en Franse taal, van de Duitse taal krijgen ze de basis mee.

Voor wie is deze richting?

Je kan starten in het 5e leerjaar SO van de arbeidsfinaliteit als je geslaagd bent in het 2e leerjaar van de 2e graad in de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit of de arbeidsmarktfinaliteit.

Ook leerlingen met een onderwijskwalificatie 2 (gelijk aan 2e graad BSO) in BuSO opleidingsvorm 3 kunnen starten.

Wat na deze opleiding?

Na de 3e graad verwerf je de beroepskwalificaties ‘Administratief medewerker onthaal’ en ‘Winkelverkoper’. Je kan tewerkgesteld worden als:

  • winkelverkoper in de distributiesector: zelfstandige kleinhandel, kleinhandel in voedingswaren, grote kleinhandelszaken, warenhuizen;
  • receptionist of administratief medewerker onthaal in een kantooromgeving of aan de balie.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Artistieke vorming AV 2 -
Duits AV - 2
Frans AV 3 3
Engels AV 3 3
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Maatschappelijke Vorming AV 2 2
Nederlands AV 3 3
Onthaal, organisatie en sales PV/TV 9 6
Stage PV 4 7
Wiskunde AV 2 2
TOTAAL   32 32

De invoering van de modernisering in het secundair onderwijs in de 3e graad ging in op 1 september 2023  in het 5e jaar.

Vergelijk vakken