Wat leer je in deze richting?

KOGEKA secundair onderwijs richt een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers in voor jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnen komen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen. Via het onthaalonderwijs proberen we deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands aan te leren.
De OKAN-klas wordt ingericht in Sint Jozef Geel. In de OKAN-klas zullen jongeren een schooljaar lang begeleid worden om de Nederlandse taal en cultuur te verkennen. De jongeren worden ook begeleid naar een geschikte richting voor verdere studies in het secundair onderwijs.

Voor wie is deze richting?

Om toegelaten te worden tot het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Een nieuwkomer zijn (maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven);
  2. Op 31 december van het schooljaar minstens 12 jaar zijn en nog geen 18 jaar zijn;
  3. Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;
  4. Onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;
  5. Maximaal negen maanden ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal.

De school kan voor individuele leerlingen in uitzonderlijke omstandigheden van de eerste, de tweede en de vijfde toelatingsvoorwaarde afwijken. Voor meer informatie hierover neem je best contact met de OKAN-coördinator.  (014 57 85 50)

Wat na deze opleiding?

In de onthaalklas leren anderstalige leerlingen gedurende een periode van één jaar of -indien nodig – langer Nederlands om daarna door te stromen naar een vervolgopleiding, waarbij we rekening houden met ieders noden en bekwaamheden. In het vervolgonderwijs krijgen ze nog een tijd begeleiding

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2 2 2 2 2
Nederlands voor anderstaligen AV 24 24 24 24 24 24
TOTAAL   28 28 28 28 28 28
Vergelijk vakken