Wat leer je in deze richting?

In deze studierichting ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving.

Je vertrekt daarbij vanuit de contexten en de voorbeelden uit de welzijnszorg. Je leert pedagogisch handelen als toekomstig kinderbegeleider en je oriënteert je op het begeleiden van mensen met een beperking.

Voor wie is deze richting?

Je kan starten in het 5e jaar SO in een studierichting van de dubbele finaliteit als je geslaagd bent in het 2 leerjaar van de 2e graad van de doorstroomfinaliteit of de dubbele finaliteit.
Schakelen vanuit een A-finaliteit is slechts uitzonderlijk haalbaar en af te raden.

Ben je sociaal ingesteld, heb je een brede interesse in de gezondheids- en welzijnszorg, wil je zowel je kansen openhouden om verder te gaan studeren na de 3graad alsook kunnen gaan werken als kinderbegeleider dan is deze studierichting echt iets voor jou.

Wat na deze opleiding?

De focus van deze opleiding ligt op het verder studeren. Na je opleiding in de 3e graad van Opvoeding en Begeleiding kan je doorstromen naar het hoger onderwijs, met name de professionele bacheloropleidingen. Logische vervolgopleidingen zijn bijvoorbeeld Pedagogie van het Jonge Kind, Onderwijs of Sociaal-agogisch werk.

Een éénjarige Se-n-Se-opleiding Persoonsbegeleider is ook een logische overstap voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in het werken met personen met een beperking. Ook een Se-n-Se Zorgkundige behoort tot de mogelijkheden.

Je kan ook kiezen voor een graduaatsopleiding of een HBO5-opleiding Verpleegkunde.

Tenslotte kan je ook de overstap maken naar de arbeidsmarkt en gaan werken als kinderbegeleider baby’s en peuters of kinderbegeleider schoolgaande kinderen.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Artistieke vorming AV 1 1
Engels AV 2 2
Financieel-economische vorming AV 1 -
Frans AV 2 2
Geschiedenis AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Opvoeding en begeleiding PV/TV 9 9
Natuurwetenschappen AV 1 1
Nederlands AV 2 3
Stage PV 6 6
Wiskunde AV 2 2
TOTAAL   32 32

De invoering van de modernisering in het secundair onderwijs in de 3e graad ging in op 1 september 2023  in het 5e jaar.

Vergelijk vakken