Wat leer je in deze richting?

In dit specialisatiejaar kies je zelf of je stage wil lopen in een of twee sectoren (voedingsdienst of logistieke dienst).

Je gaat je gaandeweg meer specialiseren. De eigen verantwoordelijkheid in de taken die je uit te voeren krijgt, wordt groter.

De verschillende opdrachten op de stageplaats zullen complexer zijn en de juiste beroepshoudingen en attitudes zullen ook verder aangeleerd worden.

Voor wie is deze richting?

Als je geslaagd bent in het tweede leerjaar van de derde graad Organisatiehulp of Verzorging kan je je inschrijven in deze richting. Ben je geslaagd in een andere richting van het studiegebied Personenzorg, dan bevelen we je een intakegesprek aan.

De bedoeling is dat je je verder specialiseert in een of twee van de deelgebieden binnen Organisatiehulp: voedingsdienst en logistieke dienst.

Wat na deze opleiding?

Na je opleiding in de studierichting Organisatie-assistentie verhoog je je kansen op tewerkstelling aanzienlijk. Het diploma Secundair Onderwijs laat de leerlingen toe tot het hoger onderwijs en zorgt er bovendien voor dat ze in aanmerking komen voor wervingsexamens (O.C.M.W., rusthuizen,…)

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 7e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Engels AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Project Algemene Vakken AV 4
Stage PV 12
Geïntegreerd werken PV/TV 10
Nederlands AV 2
TOTAAL   34
Vergelijk vakken