Wat leer je in deze richting?

Wie voor Organisatie en logistiek kiest, gaat voor een praktische studierichting die een eerste voorbereiding is voor de integratie op de arbeidsmarkt.

Deze opleiding biedt inzichten in de werking van een onderneming en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop-, en logistieke activiteiten. Leerlingen maken kennis met de uitvoerende taken die de goederen- en documentenstroom van een onderneming tot leven brengen. Ze leren onder andere hoe ze goederen in ontvangst nemen en veilig opslaan, bezoekers onthalen, artikels presenteren en professioneel communiceren met collega’s, klanten, leveranciers en bezoekers.

De digitale competenties zijn niet meer weg te denken en spelen een belangrijke rol in deze richting. De ICT-kennis en -vaardigheden worden geïntegreerd aangereikt en bieden ondersteuning in alle vakken. Dit gaat van tekstverwerking, rekenblad, presentaties… tot het werken met specifieke kantoortoepassingen binnen de schoolcontext.
Werkplekleren krijgt ook een plaats in deze opleiding om zo in het echte bedrijfsleven te observeren en enkele vaardigheden in te oefenen onder begeleiding van de leerkracht.

Voor wie is deze richting?

Als je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar van de eerste graad of een B-attest waarbij deze richting niet werd uitgesloten, kan je inschrijven in deze richting.
Organisatie en logistiek is een praktische studierichting en richt zich tot leerlingen die graag actief met leerstof bezig zijn. Je leert liever vanuit concrete situaties dan vanuit theoretische uiteenzettingen.

Passen één of meerdere van onderstaande punten bij jou? Kies dan voor deze richting!
– Je legt vlot contact met mensen;
– je houdt van gevarieerd en praktische werk;
– je bent een vlotte prater, je bent een teamplayer;
– je bent handig met moderne media, je bent creatief;
– je bent stipt en correct, je hebt oog voor detail.

Wat na deze opleiding?

Leerlingen van Organisatie en logistiek kunnen op Sint Maria Geel in de derde graad kiezen voor de arbeidsmarktgerichte opleiding Onthaal, organisatie en sales. In deze studierichting word je heel praktisch opgeleid, zodat je na het secundair onderwijs (eventueel aangevuld met een Se-N-Se of graduaatsopleiding) aan de slag kan op de arbeidsmarkt.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Artistieke vorming AV 1  
Engels AV 2 3
Frans AV 3 3
ICT AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Maatschappelijke vorming AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Organisatie en logistiek TV 13 13
Wiskunde AV 2 2
TOTAAL   32 32

! lessentabel vanaf schooljaar 2024-2025 !

In alle finaliteiten werd er voor geopteerd om een uur ICT toe te voegen aan het lesrooster om aan de leerplandoelen van het gemeenschappelijk funderend leerplan (rubriek: ‘Mediawijsheid en digitaal vaardig’) te werken dat voor alle leerlingen van toepassing is.

Vergelijk vakken