Wat leer je in deze richting?

Deze veelzijdige studierichting biedt je, naast een basisvorming, ook een echt beroepsgerichte opleiding. Je wordt immers voorbereid op het beroep van logistiek assistent in ziekenhuizen en andere instellingen voor zorg en opvang. Daarnaast word je ook opgeleid als logistiek medewerker in de voedingsdienst. Je kan dan werken in bedrijven, instellingen, vakantiecentra, kleinere horecazaken, voedingszaken en bij gelegenheidsonthaal.
Deze opleiding is erg gevarieerd, temeer daar voortdurend getracht wordt in te spelen op de behoeften van het bedrijfsleven in het algemeen en van onze stageplaatsen in het bijzonder. In diverse vakken van deze studierichting leer je je uit de slag trekken in verschillende werk- en andere sociale situaties.
Een aantal vaardigheden die hiervoor onmisbaar zijn: probleemoplossend kunnen denken, kunnen luisteren, klaar en duidelijk kunnen communiceren, in team leren werken en kwaliteitsbewust handelen.
Tijdens je stageperiode krijg je extra kansen om vaardigheden en attitudes in te oefenen.

Voor wie is deze richting?

Als je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar van de tweede graad Verzorging – voeding kan je je inschrijven in deze richting. Behaalde je een B-attest waarbij deze richting niet werd uitgesloten of een A-attest in een andere richting, dan bevelen we je een intakegesprek aan.
Het is belangrijk dat je vlot met mensen kunt omgaan en sociaal vaardig bent. Daarnaast heb je interesse voor de verschillende onderdelen van de richting: logistieke dienst en voedingsdienst.

Wat na deze opleiding?

Na een opleiding in de studierichting Organisatiehulp kan je bijkomend nog een specialisatiejaar Organisatie-assistentie volgen. Wie dit zevende jaar tot een goed einde brengt, behaalt het diploma secundair onderwijs. Door het volgen van het specialisatiejaar Organisatie-assistentie vergroot je ook je kansen op tewerkstelling.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Frans AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Project Algemene Vakken AV 4 4
Logistieke dienst TV 8 8
Stage PV 10 10
Geïntegreerd werken PV/TV 2 2
Voedingsdienst PV 4 4
TOTAAL   34 34
Vergelijk vakken