Wat leer je in deze richting?

Dit specialisatiejaar is zeer praktisch opgevat.
Je leert buis- & industriële pijpconstructies voorbereiden en construeren aan de hand van tekeningen en technische informatie. Zelf tekenen en tekeninglezen is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Je leert de juiste hulpstukken en de geschikte lasmethode kiezen, in functie van het materiaal en de omstandigheden.
Tijdens de vele praktijkoefeningen leer je zelfstandig werken, verantwoordelijkheid nemen en de veiligheidsvoorschriften strikt toepassen.

Voor wie is deze richting?

Deze richting is een specialisatie voor de leerlingen na de derde graad Lassen-Constructie.

Wat na deze opleiding?

Na het zevende jaar kan je aan de slag als pijpfitter-lasser-monteerder. Je kan je verder vervolmaken via talrijke vervolgopleidingen. Bovendien verwerf je met dit zevende jaar het diploma secundair onderwijs.

Met je diploma secundair onderwijs op zak kan je nog een Se-n-Se opleiding (bvb. industriële onderhoudstechnieken) volgen en heb je toegang tot hoger onderwijs.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 7e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Engels AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
PAV AV 4
Wiskunde AV 2
Ondernemend project TV 2
Realisaties pijpfitten PV 8
Praktijk Lassen-Constructie PV 12
TOTAAL   34

5 weken stage

Vergelijk vakken