Wat leer je in deze richting?

Plant-, dier en milieutechnieken optie landbouwtechnieken is een theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit (D/A). Binnen de richting Landbouwtechnieken zal je in de module dier & leefmilieu op een respectvolle en verantwoorde manier leren omgaan met allerhande landbouwproductiedieren. De dieren verzorgen, hun huisvesting in orde brengen, exterieurkenmerken van de dieren beoordelen met als doel de dieren te veredelen om het opfokresultaat te verbeteren en een doelmatige gezondheidscontrole uitoefenen staat op het programma. Daarnaast krijg je ook de module plant & groeimilieu, waar je alles leert over het fascinerende leven van planten én een flink pakket natuurwetenschappen, zodat er een stevige basis gelegd wordt voor de derde graad.

In verschillende projecten leer je de landbouwsector beter kennen. Zo word je tijdens het project trekkertechniek klaargestoomd voor het behalen van het begeerde G-rijbewijs (vrijblijvend te behalen), het project veehouderij leert je dan weer de basisknepen van de veehouderij in landbouwproductiedieren. In het project landbouwgewassen leer je alles over de teelt van maïs en grasland. Ook nieuwe trends inzake duurzame landbouw worden onder de loep genomen.

Voor wie is deze richting?

Ben je op zoek naar een richting waarin je in aanraking komt met dieren, planten en de omgeving waarin ze leven? Heb jij een brede interesse in de landbouwsector en wil je deze interesse ook wetenschappelijk onderbouwen, dan is deze richting echt iets voor jou.

De logische vooropleiding is de basisoptie STEM agro- en biotechnieken of STEM technieken. Instromen vanuit een andere basisoptie is mogelijk mits voldoende interesse en aanleg.

Wat na deze opleiding?

Na deze richting kan je doorstromen naar het hoger onderwijs en een professionele bachelor aanvatten. Enkele mogelijke studies zijn: landbouw, landbouwmechanisatie, tuinbouw, biotechniek, milieubeheer, …

Je kan ook kiezen voor de arbeidsmarkt, waar je aan de slag kan als werknemer bij loonwerkers, groendiensten, tuinaanleggers, milieudiensten, in de agro-industrie, in de voorlichting, op proefbedrijven of in onderzoekscentra,… Daarnaast kan je je ook vestigen als zelfstandig landbouwer.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Geschiedenis AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 3 3
Dier & leefmilieu TV 3 3
Plant & groeimilieu TV 2 2
Toegepaste biologie TV 1 1
Toegepaste chemie TV 2 2
Toegepaste fysica TV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Socio-emotionele vorming AV 1  
Informatica AV   1
Labo natuurwetenschappen TV 1 1
Praktijk dier & techniek PV 2 2
Praktijk plant & techniek PV 2 2
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken