Wat leer je in deze richting?

In dit specialisatiejaar leer je de renoverende werkzaamheden in de ruwbouw en de ruwbouwafwerking met als doel je te vormen tot een vakman in de renovatie van gebouwen.
De klemtoon ligt op het aanpassen van oudere gebouwen aan hedendaagse eisen: isoleren, uitvoeren van herstellingen, verbouwingen (inclusief afwerking), gevelrenovatie, enz. Inhoudelijk betekent dit verder het realiseren van siermetselwerk, het renoveren van metselwerk en het stabiliseren van bouwwerken. Er is veel aandacht voor de relevante regelgeving in verband met welzijn op het werk (veiligheid, ergonomie, hygiëne, milieu, beschermingsmiddelen).
Naast het technische luik besteden we voldoende aandacht aan taalontwikkeling en algemene vorming zodat je ook het diploma van secundair onderwijs behaalt. Op deze manier sta je stevig in je schoenen om in te treden op de arbeidsmarkt.

Voor wie is deze richting?

Als je slaagde in het tweede jaar van de derde graad Ruwbouw en je wil graag verder specialiseren en een diploma secundair onderwijs halen kan je terecht in het 7de specialisatiejaar “Renovatie Bouw””. Het vak ‘Ondernemend project’ vormt een onderdeel van de opleiding zodat ook ondernemerszin wordt aangewakkerd.

Wat na deze opleiding?

Na het beëindigen van de studies kan je aan de slag als polyvalent bouwvakker renovatiewerk en dit zowel voor ruwbouw als voor ruwbouwafwerking of als metselaar voor siermetselwerk.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 7e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Project Algemene Vakken AV 4
Engels AV 2
Wiskunde AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Realisaties Bouw TV 4
Praktijk Bouw PV 16
Ondernemend project TV 2
TOTAAL   34

Praktijk: inclusief 6 weken stage

Vergelijk vakken