Wat leer je in deze richting?

Ruwbouw is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen maken kennis met bouwmaterialen en constructies. Ze maken gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden, het opmaken van een projectdossier en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden voor het realiseren van bouwknopen, siermetselwerk, huisriolering, bekistingen, wapeningen, en betonneringswerken.

De levensechte ervaringen op de werkvloer en tijdens werkplekleren, sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. Binnen een duidelijk omschreven opdracht en volgens een gepaste methode leer je begeleid zelfstandig werken met de juiste arbeidsgerichte attitudes. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulair bouwen vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Voor wie is deze richting?

Zoek je een praktische vorming en heb je interesse voor bouwmaterialen of wil je graag je steentje bijdragen in het realiseren van bouwwerken, dan is de studierichting Ruwbouw iets voor jou. De logische vooropleiding is de opleiding Bouw in de A-finaliteit. Voor andere leerlingen uit de tweede graad is minstens technisch inzicht belangrijk en is er een sterke inhaalbeweging nodig om bij te benen wat bouwtechnologie en praktische bouwvaardigheden betreft.

Wat na deze opleiding?

Na het zesde jaar behaal je je diploma, en studeer je af als een volwaardige en moderne vakman in de bouwsector. Je beschikt immers over de beroepskwalificaties van metselaar.

Je kan je nog verder bekwamen in Se-n-Se (Secundair na secundair) en bijkomende beroepskwalificaties halen.

Wil je daarna nog verder studeren dan kan je naar een aansluitende graduaatsopleiding, of via een algemeen voorbereidend Se-n-Se jaar, ook nog naar een bacheloropleiding.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Engels AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Maatschappelijke Vorming AV 1 1
Nederlands AV 2 2
Wiskunde AV 2 2
Realisaties ruwbouw TV 22 22
Socio-emotionele vorming AV 1 -
Economische vorming AV - 1
TOTAAL   34 34
Vergelijk vakken