Wat leer je in deze richting?

In deze studierichting krijg je voldoende ruimte om onderstaande competenties te ontwikkelen:

  • via een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken,
  • een activiteit plannen voor een groep en nadenken over de uitvoering ervan,
  • een maaltijd bereiden voor een groep kan één van je opdrachten zijn,
  • een mondelinge presentatie voor een groep geven.

Via integrale opdrachten ga je deze competenties ontwikkelen. De inhoudelijke invulling van deze opdrachten komt vanuit de componenten natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en voeding. Expressie in al haar vormen maakt onlosmakelijk deel uit van de integrale opdrachten. In deze studierichting word je aangezet tot zelf exploreren, zoeken en vinden, denken en doen…

Voor wie is deze richting?

Als je een A-attest behaalde in het tweede leerjaar van de tweede graad Sociale en technische wetenschappen kan je je inschrijven in deze richting. Behaalde je een B-attest waarbij deze richting niet werd uitgesloten of een A-attest in een andere richting en beschik je over een sociale ingesteldheid en een stevige interesse voor natuurwetenschappen – vooral toegespitst op milieu en voeding – dan bevelen we je een intakegesprek aan.

Wat na deze opleiding?

Na je opleiding in Sociale en technische wetenschappen ga je verder studeren en zijn verschillende richtingen in het pedagogisch hoger onderwijs of een opleiding op het terrein van de gezondheidszorg of het sociaal werk mogelijk.
Ook wetenschappelijke richtingen in verband met voeding en milieu blijven open.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 3 3
Geschiedenis AV 1 1
Integrale opdrachten TV 6 6
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 5 5
Nederlands AV 4 4
Sociale wetenschappen TV 5 5
Wiskunde AV 3 3
TOTAAL   34 34
  • 6e jaar vanaf schooljaar 2021-2022
Vergelijk vakken