Wat leer je in deze richting?

Taal en communicatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. We leggen de nadruk op de verschillende aspecten van professionele communicatie. Dit komt zowel in het vak public relations als in de taalvakken Nederlands, Frans, Engels en Duits uitgebreid aan bod.  Bovendien laten we je ook nog proeven van de Spaanse taal.

In deze richting leer je over verschillende soorten, vormen en componenten van communicatie. Je reflecteert op communicatie- en persoonlijkheidsstijlen van jezelf en die van anderen. Je leert hoe je communicatieprojecten en -acties ontwerpt en ondersteunt. Daarbij hou je steeds rekening met het communicatiebeleid en de huisstijl van een organisatie.

Je leert deskundig omgaan met de nieuwste media en professionele ICT-tools. Je bent in staat om werve(le)nde communicatieproducten, zowel tekstueel als grafisch, uit te werken.

Voor wie is deze richting?

Wil je je verder specialiseren in talen en communicatie? Wil jij de onmisbare schakel zijn in een meertalige of internationale context? Dan is Taal en communicatie helemaal iets voor jou!

Je kan starten in het 5e jaar SO in een studierichting van de dubbele finaliteit als je geslaagd bent in het 2e leerjaar van de 2e graad van de doorstroomfinaliteit of de dubbele finaliteit. Schakelen vanuit een A-finaliteit is slechts uitzonderlijk haalbaar en af te raden.
Vanuit studierichtingen van de D/A-finaliteit van een ander domein dan Taal en cultuur is een bijwerktraject aangewezen om vlot te kunnen starten.

Wat na deze opleiding?

Na het 6e jaar ben je klaar voor een vervolgstudie in het hoger onderwijs. Professionele bachelor- of graduaatsopleidingen (aan de hogeschool) die zich situeren in de studiedomeinen ‘Bedrijf, Organisatie en Toerisme’ of ‘Media en Communicatie’ zijn hierbij de meest logische vervolgstudies.

Door het brede karakter van de studierichting behoren ook andere studiedomeinen zoals Sociale wetenschappen of Onderwijs zeker nog tot de mogelijkheden.

Aangezien je in de richting Taal en communicatie ook de beroepskwalificatie ‘Polyvalent taal- en communicatieassistent’ verwerft, ben je na het 6e jaar ook helemaal klaar voor de arbeidsmarkt.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Duits (*) AV 3 -
Engels AV 4 4
Financieel-economische vorming AV 1 -
Frans AV 4 4
Geschiedenis AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 1 1
Nederlands AV 4 4
Public relations (*) TV 7 9
Spaans AV - 2
Wiskunde AV 2 2
TOTAAL   32 32

De invoering van de modernisering in het secundair onderwijs in de 3e graad ging in op 1 september 2023 in het 5e jaar.
In het 5e jaar is stage/werkplekleren voorzien van 2 weken. In het 6e jaar is een blokstage voorzien van 3
weken.

Vergelijk vakken