Wat leer je in deze richting?

De richting Taal en communicatiewetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen, communicatiewetenschappen en taaltechnologie.

De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Frans, Engels, Duits, Spaans en Nederlands. Ze worden uitgedaagd op het vlak van taaltechnologie en taalkunde en leren literatuur kennen als belangrijke component van de culturele samenleving.

In het vak communicatiewetenschappen nemen ze op een wetenschappelijke en kritische manier communicatie en (massa)media onder de loep.

Voor wie is deze richting?

Ben je gebeten door taal en wil je doelgericht en vlot communiceren? Zie je het belang van talen in en wil je zo bruggen slaan naar andere culturen? Wil je je verdiepen in taal als systeem? Behaalde je een A-attest in het tweede jaar van de tweede graad van een doorstroomfinaliteit? Dan past deze studierichting perfect bij jou!

Wat na deze opleiding?

De richting Taal en communicatiewetenschappen bereidt voor op een uitgebreide keuze aan academische en professionele bachelors binnen het domein Taal en Cultuur en professionele bachelors buiten het domein van Taal en Cultuur.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Comm. wet. en taaltechnologie AV 3 2
Duits AV 2 3
Engels AV 4 3
Financieel-economische vorming AV 1 -
Frans AV 4 4
Geschiedenis AV 1 1
Graduation class AV - 2
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 2 2
Nederlands AV 5 5
Spaans AV 2 2
Wiskunde AV 3 3
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken