Wat leer je in deze richting?

Je krijgt meer inzicht in wetenschappen omdat er veel tijd wordt besteed aan de praktische toepassingen van chemie, fysica en biologie. Wiskunde vormt in deze richting een belangrijk onderdeel van het lessenpakket. Onderzoekend leren en leren onderzoeken zijn twee belangrijke pijlers in deze richting. Ook bij de andere algemene vakken streven we naar een hoog studieniveau.
TW is een richting die dezelfde basisvorming aanbiedt als ASO-richtingen.
STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. De term wordt internationaal gebruikt om te verwijzen naar studierichtingen en beroepen waarin wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol spelen. In KOGEKA gaan we voor geïntegreerde STEM (iSTEM) van een hoog abstractieniveau. Bij ons start elk STEM-project met een uitdagende onderzoeksvraag en bevat het de vier componenten (S, T, E en M) in voldoende mate.
Wil je weten waarom dit een iSTEM-richting is? Klik dan hier.
Meer info: http://www.kogeka.be/stem/

Voor wie is deze richting?

Heb je interesse voor wetenschappen en wiskunde? Dan is deze richting iets voor jou!
De theoretische onderwerpen worden verder uitgediept in de practica die je zelf uitvoert. Deze practica komen wekelijks aan bod.
Als je een A-attest behaalde in het vierde leerjaar van Techniek-wetenschappen is deze richting een logisch vervolg. Ook vanuit andere studierichtingen zoals Wetenschappen, Latijn of Industriële wetenschappen behoort deze richting tot de mogelijkheden.

Wat na deze opleiding?

De opleiding Techniek-wetenschappen vormt een stevige basis voor verdere studies als bachelor in de wetenschappen of in de informatica, onderwijs (kleuter-, lager of secundair onderwijs), verpleegkunde of voedings- en dieetkunde. Voor sterke leerlingen is een universitaire opleiding zeker niet uitgesloten. Ook niet-wetenschappelijke richtingen behoren nog tot de mogelijkheden.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 3 3
Geschiedenis AV 1 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Toegepaste biologie TV 3 2
Toegepaste chemie TV 6 6
Toegepaste fysica TV 4 5
Wiskunde AV 6 6
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
TOTAAL   34 34
Vergelijk vakken