Wat leer je in deze richting?

Technologische wetenschappen en engineering is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Je leert abstracte wiskundige concepten gebruiken en je verdiept je verder in wiskundige vaardigheden. Daarnaast wordt een brede algemene vorming gecombineerd met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken. Je gaat onderzoekend, experimenterend, transfergericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit, elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Je oefent verder in het conceptueel denken en je wordt vaardig in het modelleren en engineeren aan de hand van de technologie van vandaag en morgen (IOT, CAD/CAM).

Voor wie is deze richting?

De logische vooropleiding is de tweede graad Technologische Wetenschappen. Leerlingen die instromen uit andere studierichtingen, zijnde richtingen met een wiskundig-wetenschappelijke insteek, zullen op technisch-technologisch vlak een inhaalbeweging moeten maken.

Wat na deze opleiding?

Het is de bedoeling dat men doorstroomt naar het hoger onderwijs. Men heeft tal van mogelijkheden in diverse bacherlor- en masteropleidingen. De meest voor de hand liggende vervolgopleidingen zijn de richtingen Industriële wetenschappen en Ingenieurswetenschappen.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Biologie AV 1 -
Chemie TV 2 1
Engels AV 2 2
Frans AV 2 2
Geschiedenis AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 3 3
Wiskunde TV 8 8
Socio-emotionele vorming AV 1 -
Economische vorming AV - 1
Technologische wetenschappen TV 9 11
TOTAAL   34 34
Vergelijk vakken