Wat leer je in deze richting?

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. In deze sterk theoretische STEM-richting krijg je een brede algemene vorming met een sterke focus op wiskunde en wetenschappen (fysica, mechanica, elektriciteit-elektronica, chemie) . Je bent dus goed in wiskunde en hebt een grote interesse in techniek. Je gaat onderzoeken en experimenteren binnen mechanica, elektriciteit, elektronica, thermodynamica, chemie en informatica. Je krijgt inzicht en leert verbanden leggen tussen complexe leerinhouden.

In het vak engineering ga je aan de slag met de opgedane kennis. Je leert prototypes ontwerpen en bouwen met behulp van de nieuwste digitale technieken.

Deze studierichting met 6 uren wiskunde in de tweede graad geeft een ideale voorbereiding voor een doorstroomstudierichting in de derde graad.

  • In het derde jaar maken we nog geen onderscheid en zetten we sterk in op een goede studiehouding en begeleid zelfstandig leren.
  • In het vierde jaar geven we extra oefentijd en remediëring voor leerlingen die Mechatronica, Informatica-en communicatiewetenschappen, bouw- en houtwetenschappen of biotechnische en chemische wetenschappen willen volgen in de derde graad. Zij hebben in de derde graad wekelijks 4 uren wiskunde en kunnen in de derde graad kiezen voor 2 extra uren om goed voorbereid te zijn voor een masteropleiding. Leerlingen die in de derde graad Technologische wetenschappen en engineering willen volgen, zullen extra uitgedaagd worden met verdiepingsoefeningen om goed voorbereid te zijn op 8 uren wiskunde.

Voor wie is deze richting?

Deze richting is uitermate geschikt als je een brede algemene interesse hebt, in het bijzonder voor wiskunde, wetenschappen en technologie (STEM). De logische vooropleiding is de basisoptie STEM-wetenschappen, instromen vanuit een andere basisoptie is mogelijk mits voldoende interesse en aanleg.

Wat na deze opleiding?

In de derde graad zijn de logische vervolgopleidingen:

  • Technologische wetenschappen en engineering
  • Informatica-en communicatiewetenschappen
  • Mechatronica
  • Bouw- en houtwetenschappen

 

Deze studierichtingen zijn gericht op het doorstromen naar het hoger onderwijs. Je krijgt de ideale vooropleiding voor een masteropleiding of professionele bacheloropleiding zoals industriële wetenschappen en technologie, informatica, computerwetenschappen, toegepaste wetenschappen, productontwikkeling, autotechnologie, luchtvaarttechnologie, elektromechanica … .

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 3e jaar 4e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Biologie AV - 1
Chemie AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 3 3
Geschiedenis AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Wiskunde AV 6 6
Nederlands AV 4 4
Maatschappelijke Vorming AV 1  
Informatica AV 1 -
Technologische wetenschappen TV 8 9
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken