Wat leer je in deze richting?

In deze studierichting staat het managen van een landbouwbedrijf centraal. Daar komt meer bij kijken dan je misschien denkt. Je leert niet enkel om dieren te verzorgen maar je weegt daarbij kosten en baten af en leert hierin de juiste keuzes te maken. Je maakt kennis met de verplichte registraties en wetgevingen zoals Sanitel, mestwetgeving en vergunningen allerhande. Daarnaast leer je heel wat bij tijdens praktische modules zoals klauwverzorging, kunstmatige inseminatie, heftruckbestuurder, bedrijfsovername, enz. Je opgedane kennis kan je meteen omzetten tijdens de wekelijkse stagedag.

Voor wie is deze richting?

Na de richting BSO landbouw kan je je verder verdiepen in de landbouwsector met het 7de specialisatiejaar veehouderij en landbouwteelten.

Wat na deze opleiding?

Onze leerlingen vestigen zich vaak als zelfstandig uitbater van een land- of tuinbouwbedrijf of ze worden werknemer in de agro-industrie of in agrarische overheidsdiensten. Het 7de specialisatiejaar Veehouderij en landbouwteelten leidt tot een diploma secundair onderwijs dat gelijkgesteld is met dit van het TSO. Dit diploma biedt brede tewerkstellingskansen binnen de landbouwsector.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 7e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Wiskunde AV 2
Engels AV 2
Project Algemene Vakken AV 4
Stage Landbouw PV 8
Beheer MAN (management) TV 2
Beheer RVH (rundveehouderij) TV 2
Coaching project TV 1
Coaching stage TV 1
Beheer LBG (landbouwgewassen) TV 2
Landbouweconomie TV 2
Praktijk LBG (landbouwgewassen) PV 2
Praktijk RVH (rundveehouderij) PV 2
TOTAAL   34
Vergelijk vakken