Wat leer je in deze richting?

De opleiding Welzijnswetenschappen omvat een gebalanceerde combinatie van brede algemene vorming met een specifieke vorming binnen het domein maatschappij en welzijn.

Reflecteren over en inzicht krijgen in de sociale wetenschappen, psychologie, (ortho-)pedagogiek en sociaal recht is het hoofddoel van deze studierichting. De toegepaste sociale en gedragswetenschappen, gegeven vanuit concrete thema’s (communicatie, opvoeding en begeleiding, recht en samenleving), vormen daarom de kern van de opleiding.

Daarnaast wordt er ook uitgebreid aandacht besteed aan de natuurwetenschappelijke aspecten van de thema’s gezondheid en welzijn (m.n. anatomie en fysiologie).

Deze specifieke vorming wordt verder aangevuld met filosofie en een pakket statistiek.

Voor wie is deze richting?

Je kan starten in het 5e jaar SO in een studierichting van de doorstroomfinaliteit als je geslaagd bent in het 2e leerjaar van de 2e graad van de doorstroomfinaliteit of de dubbele finaliteit.
Schakelen vanuit een D/A-finaliteit is slechts uitzonderlijk haalbaar en af te raden.

De studierichting is bedoeld voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in de mens, menselijke relaties en de samenleving. Naast de sociaalwetenschappelijke elementen van deze onderwerpen, zijn ze ook geboeid door de bijhorende natuurwetenschappelijke accenten (fysiologie en anatomie). De opleiding is gericht op leerlingen die houden van kritisch reflecteren, meer gericht zijn op denken dan op handelen, een voorkeur hebben voor leerstof van een hoger abstractievermogen en de ambitie hebben om verder te studeren.

Wat na deze opleiding?

De focus van deze opleiding ligt op het verder studeren. Na het afronden van je opleiding Welzijnswetenschappen kan je doorstromen naar het hoger onderwijs, en ben je voorbereid op het aanvatten van zowel een professionele als een academische bachelor.
De meest logische vervolgopleidingen situeren zich binnen de natuurwetenschappen en de sociale wetenschappen. Andere opleidingen zijn ook mogelijk, maar minder vanzelfsprekend.

Binnen de natuurwetenschappen sluiten vooral opleidingen binnen de domeinen Sociale gezondheidswetenschappen (academisch niveau) en Gezondheidszorg (professioneel niveau) goed aan bij deze richting. Binnen de sociale wetenschappen denken we vooral aan opleidingen binnen de domeinen Psychologie en pedagogische wetenschappen (academisch niveau), Onderwijs (professioneel niveau), Sociaalagogisch werk (professioneel niveau) en de Gecombineerde studiegebieden (professioneel niveau).

Omdat er geen beroepskwalificatie verbonden is met de opleiding Welzijnswetenschappen is het niet aangewezen om na deze opleiding te gaan werken.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Engels AV 2 3
Filosofie AV 2 2
Financieel-economische vorming AV 1 -
Frans AV 2 2
Geschiedenis AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen * TV 4 4
Nederlands AV 4 4
Toeg. sociale en gedragswetenschappen TV 8 7
Wiskunde AV 3 4
TOTAAL   32 32

* Binnen natuurwetenschappen wordt er ook aandacht besteed aan anatomie en fysiologie.

De invoering van de modernisering in het secundair onderwijs in de 3e graad ging in op 1 september 2023 in het 5e jaar.

Vergelijk vakken