Wat leer je in deze richting?

Wat wiskunde betreft wordt jouw rationele denken verder ontwikkeld en leer je nauwkeurig werken. De wiskunde wordt abstracter en theoretischer. Je wordt uitgedaagd om wiskundige problemen zelfstandig te verwerken. Theoretische modellen worden vertaald naar andere vakgebieden zoals wetenschappen, techniek en maatschappij.
In wetenschappen leer je wetenschappelijke gegevens inzichtelijk verwerken en evalueren. Je besteedt veel aandacht aan probleemoplossend denken, je leert hypotheses formuleren en aftoetsen met experimenten.  In een extra uur chemie is er meer ruimte voor proefondervindelijk werken. Kritisch analyseren van gegevens met ICT komen zeker aan bod.
Naast een sterke wiskundige en wetenschappelijke vorming komen ook de moderne vreemde talen en andere algemene vakken ruim aan bod.
Met 9 uur wetenschappen en 6 uur wiskunde vraagt deze studierichting een sterke motivatie en een dagelijkse inzet van jou.
STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. De term wordt internationaal gebruikt om te verwijzen naar studierichtingen en beroepen waarin wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol spelen. In KOGEKA gaan we voor geïntegreerde STEM (iSTEM) van een hoog abstractieniveau. Bij ons start elk STEM-project met een uitdagende onderzoeksvraag en bevat het de vier componenten (S, T, E en M) in voldoende mate.
Wil je weten waarom dit een iSTEM-richting is? Klik dan hier.

Meer info: http://www.kogeka.be/stem/

Voor wie is deze richting?

Had je tijdens de tweede graad 5 uur wiskunde in je pakket en behaalde je bovendien goede resultaten voor zowel wiskunde als wetenschappen? Doe je echt graag wiskunde, kan je abstract denken en redeneren? Wil je je meer verdiepen in chemische en fysische processen? Dan is Wetenschappen-wiskunde zeker een goede keuze.

Wat na deze opleiding?

Deze richting biedt je voldoende bagage voor alle wetenschappelijke richtingen zoals bio-ingenieur, architectuur, handelsingenieur, geneeskunde. Ook andere studierichtingen (waaronder talen, geschiedenis, rechten) zijn mogelijk omdat deze richting een brede vorming biedt.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 2 1
Biologie AV 2 2
Chemie AV 3 3
Duits AV 1 1
Engels AV 2 2
Esthetica AV 1 1
Frans AV 3 3
Fysica AV 2 3
Geschiedenis AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Socio-economische Initiatie AV 1 1
Wiskunde AV 6 6
TOTAAL   33 33
Vergelijk vakken