Wat leer je in deze richting?

De richting Wetenschappen-Wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (DOD-ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.
Het wetenschappelijk pakket is uitgebreid tegenover de basisvorming natuurwetenschappen in de niet-wetenschap en niet-wiskunde richtingen. Bovendien is er aandacht voor onderzoeksvaardigheden (STEM).
De wiskunde omvat het zwaarste pakket voor DOD van zes lesuren.
Binnen deze richting kan er gekozen worden voor een pakket van 8 lesuren wiskunde. Dat geldt enkel voor leerlingen die tegen een zeer hoog tempo wiskundige materie kunnen verwerken en gebruiken.

Voor wie is deze richting?

Als je in het tweede jaar van de tweede graad een A-attest behaalde in de studierichtingen natuurwetenschappen, Grieks-Latijn en Latijn kun je voor deze richting kiezen. Aanleg en interesse voor een sterk pakket wiskunde en voor wetenschappen zijn zeker nodig.

Wat na deze opleiding?

Een DOD-richting bereidt je sowieso voor op vele vormen van hoger onderwijs. wetenschappen-wiskunde biedt op zich een breed perspectief voor verdere studies: architectuur, industriële wetenschappen, biotechniek, sociale wetenschappen, onderwijs, natuurwetenschappen, architectuur, wiskunde, informatica, chemie, geografie, geologie, farmacie, fysica, geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde, ingenieurswetenschappen, enz.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 2
Biologie AV 2 1
Chemie AV 2 2
Cultuur AV 1 -
Engels AV 2 2
Financieel-economische vorming AV 1 -
Frans AV 3 3
Fysica AV 2 2
Geschiedenis AV 2 2
Informaticawetenschappen AV 1 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Seminarie AV - 2
Wiskunde AV 8 8
TOTAAL   33 33
Vergelijk vakken