Wat leer je in deze richting?

Met 8 uur wetenschappen en 8 uur wiskunde is dit een studierichting die een sterke motivatie vraagt en een dagelijks bezig zijn met wetenschappen en wiskunde. Bij wiskunde leer je grondig en exact te werken, je leert omgaan met abstracte begrippen en groter hoeveelheden leerstof verwerken.
Bij wetenschappen ga je een wetenschappelijk werk- en denkmethode eigen maken en experimentele vaardigheden ontwikkelen. Kritische analyse, ICT-toepassingen en een wiskundige benadering van de wetenschappen zijn eigen aan deze richting.
STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. De term wordt internationaal gebruikt om te verwijzen naar studierichtingen en beroepen waarin wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol spelen. In KOGEKA gaan we voor geïntegreerde STEM (iSTEM) van een hoog abstractieniveau. Bij ons start elk STEM-project met een uitdagende onderzoeksvraag en bevat het de vier componenten (S, T, E en M) in voldoende mate.
Wil je weten waarom dit een iSTEM-richting is? Klik dan hier.
Meer info: http://www.kogeka.be/stem/

Voor wie is deze richting?

Een leerling die in het tweede jaar van de tweede graad ASO een richting met 5 uur wiskunde volgde en er een A-attest behaalde, of een B-attest waarbij de richting wetenschappen – wiskunde niet werd uitgesloten en die bovendien goede resultaten behaalde voor wiskunde en wetenschappen, is een geschikte kandidaat. Aanleg en interesse voor deze vakken zijn een absolute vereiste.

Wat na deze opleiding?

Het 8-urenpakket wiskunde richt zich hoofdzakelijk naar leerlingen die sterke interesse hebben om verder te studeren in richtingen als burgerlijk ingenieur, master in wiskunde, natuurkunde of informatica. Verder kan gekozen worden voor alle richtingen die ook na Wetenschappen-wiskunde 6 kunnen gevolgd worden.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 2 1
Biologie AV 2 2
Chemie AV 2 2
Duits AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 3 3
Fysica AV 2 3
Geschiedenis AV 2 2
Geschiedenis focus cultuur AV 1 1
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 8 8
TOTAAL   33 33
Vergelijk vakken