Wat leer je in deze richting?

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket wetenschappen en wiskunde.

In deze studierichting nemen de kernwetenschappen (aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica) een belangrijke plaats in. Je leert deductief, empirisch en probleemoplossend denken.

Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

In het vak informatica leren ze algoritmen opstellen en programmeren.

Voor wie is deze richting?

Heb je een sterk analytisch vermogen? Spreken zowel wiskunde als wetenschappen je aan? Behaalde je een A-attest in het tweede jaar van de tweede graad van een doorstroomfinaliteit met vijf uur wiskunde? Dan is deze studierichting echt iets voor jou!

Wat na deze opleiding?

De richting Wetenschappen-wiskunde bereidt voor op een uitgebreide keuze aan academische en professionele bachelors, ook buiten het domein van STEM.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde AV 1 2
Biologie TV 2 1
Chemie TV 2 3
Cultuur AV 1 -
Engels AV 2 2
Financieel-economische vorming AV 1 -
Frans AV 3 3
Fysica TV 2 3
Geschiedenis AV 2 2
Graduation class AV - 2
Informaticawetenschappen TV 2 -
Katholieke godsdienst AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 6 6
TOTAAL   32 32
Vergelijk vakken